Kyläseuran kuulumisia

Kyläseuran johtokunta kokoontui tällä vuosituhannella ensimmäistä kertaa 30.1. 2000. Otteita käsitellyistä asioista:

* Putkilahti-Jazz-tapahtuman järjestämiseen olisi kiinnostusta, mutta rahoitus on vielä avoin. Rahaa tapahtuman järjestämiseksi tarvittaisiin n. 10 000 mk. Lisäksi tarvitaan n. 20 talkoohenkistä henkilöä kylältä erilaisiin järjestelytehtäviin. Johtokunta ottaa ilolla vastaan sekä tarjokkaita töihin, että ideoita rahoituksen saamiseksi.

* Seuran kevätkokous päätettiin pitää 20.2.2000 klo 13 alkaen Putkilahden OP:n kerhohuoneella. Kaikki innolla mukaan kuulemaan edellisen toimintavuoden saldo ja antamaan johtokunnalle eväitä tulevaan toimintaan.

* Vuoden 2000 vapaaehtoinen jäsenmaksu päätettiin parin edellisvuoden tapaan kerätä Putkilahden Kylälehden väliin kiinnitettävillä pankkisiirtolomakkeilla. Kiitämme kaikkia vuoden 1999 maksun maksaneita. Tukenne on osoitus siitä, että seuraa edelleenkin tarvitaan.

* Muuramen ja Korpilahden kunnissa suoritetaan ympäristönhoitotöitä YTY-töinä. Ympäristökeskus maksaa töistä aiheutuneet kustannukset ja työn tilaaja maksaa tarvikkeet. YTY-töinä voi teettää kaikkea ympäristöön ja rakennuksiin liittyviä kunnostustöitä. Tuotantokäytössä olevat rakennukset eivät kuitenkaan kuulu YTY-töiden piiriin.

* Putkilahden Biljardiklubi toimii edelleen Sinisellä koululla.

* Tielaitos suorittaa tulevana kesänä tienvarsien raivausta tien 610 varrella.

* Kunnassa on ollut keskustelua Oittilan ja Putkilahden vaalipiirien yhdistämisestä. Kyläseura kannattaa vaalipiirien säilyttämistä ennallaan.

*Kyläkirjan julkaiseminen on viivästynyt, koska materiaalin keräämiseksi tarvittavia henkilöitä ei ole löytynyt kylältä tarpeeksi. Kaikki asiasta kiinnostuneet, ottakaa pikaisesti yhteyttä Veikko Riikoseen p. 825110. Mikäli tarpeeksi kiinnostuneita henkilöitä löytyy, voidaan kansalaisopiston toimesta järjestää kylällä asiaa käsittelevä kurssi.

* Kilvensalmi-projekti: maastotöistä järjestetään urakkakilpailu. Maastotöiden pitäisi olla valmiina 1.5.2000. Jätekatos ja pitkospuut lähteelle rakennetaan mahdollisesti YTY-töinä. Sähköliittymän kohtalo on selvityksen alaisena. Laiturit ovat valmiina ja yksi on jo asennettu paikoilleen.

* Putkilahdessa myynnissä olevista tonteista ja rakennuksista laaditaan erillinen liite maaliskuun Putkilahden Kylälehden yhteyteen. Asiasta tarkemmin tässä numerossa.

* Keskusteltiin mahdollisten osa-omistusasuntojen rakentamisesta Putkilahteen.

* Kyläläisille järjestetään tilaisuus tulla keskustelemaan Putkilahden kehitysvisioista. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hyvää jatkoa alkaneelle vuosituhannelle!

JOHTOKUNNAN PUOLESTA
ANU TARVAINEN

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
2/2000 helmikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Järettömän työtähän tämä on, kesähän tämän kuitenkin tekisi sanoi Rantasen Oskari, talvella lunta kun lapioi.