Kyläseuran kevätkokous

Kyläseuran kevätkokous järjestettiin osuuspankin kerhohuoneella 20.2.2000. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä keskusteltiin kylän asukkaiden jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Juha Luomala toi kokoukselle pankin terveiset sekä kertoi Suomen taloustilanteesta. Lisäksi hän esitteli matkailun alalla saavutettuja hyviä tuloksia Kivijärven kunnassa sekä rohkaisi putkilahtelaisia yrittäjiä seuraamaan Kivijärven esimerkkiä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Saltiola ja sihteerinä Valto Koskinen.

Putkilahden Kyläseura ry
PÖYTÄKIRJA
Seuran kevätkokous

Aika: 20. helmikuuta 2000 kello 13.00 alkaen
Paikka: Osuuspankin kerhohuone, Putkilahti

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Veikko Riikonen avasi kokouksen, toivotti runsaslukuisen kokousväen tervetulleeksi ja selosti lyhyesti seuran toiminnan nykytilaa.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on ollut kyläseuran ilmoitustaululla 5.2.2000 lähtien, julkaistu 9.2.2000 ilmestyneessä Korpilahti-lehdessä ja Putkilahden Kylälehdessä 2/2000. Kokous todettiin laillisesti kokonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Saltiola. Sihteeriksi valittiin Valto Koskinen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tarja Simola ja Pekka Salonen.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokousosanottajille oli jaettu kirjallisena kevätkokouksen esityslista ja kokouksen puheenjohtaja toi sen julki kuuluvalla äänellä. Tämä esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 1999 toimintakertomuksen hyväksyminen

Johtokunnan ehdotus vuoden 1999 toimintakertomukseksi oli jaettu kirjallisena kokousedustajille. Tässä vaiheessa kokouksen osanottajille jätettiin tarpeellinen aika toimintakertomuksen lukemiseen. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Veikko Riikonen suullisesti esitteli yhdistyksen toimintaa vuonna 1999 ja Anne-Maria Perttula vastasi Kilvensalmi-projektin vuokrasopimukseen liittyvään kysymykseen.

Keskustelun jälkeen johtokunnan esitys vuoden 1999 toimintakertomukseksi hyväksyttiin muutoksitta.

6. Vuoden 1999 tilinpäätöksen esittely sekä tilintarkastajien lausunto

Yhdistyksen rahastonhoitaja Marja Riikonen esitteli yksityiskohtaisesti kylälehden, Kilvensalmi-projektin ja yhdistyksen muuhun toimintaan liittyvät tilitapahtumat sekä koko yhdistyksen tilinpäätöksen ja taseen. Yhdistyksen tilinpäätösasiakirjat olivat myös esillä kokouksen aikana ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus niihin tutustua. Kokouksen puheenjohtaja luki ääneen tilintarkastajien lausunnon yhdistyksen tilinpäätöksestä.

7. Vuoden 1999 tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vuoden 1999 tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8. Muut esille tulevat asiat Varsinaisen kevätkokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi kokous keskusteli kylän asukkaiden jokapäiväiseen elämään vaikuttavista asioista.

Jo ennen kokouksen avausta tähän tilaisuuteen kutsuttuna Korpilahden Osuuspankin johtaja Juha Luomala toi pankin terveiset yhdistykselle ja puhui Suomen taloustilanteesta. Lisäksi johtaja Luomala esitteli matkailun alalla saavutettuja hyviä tuloksia Kivijärven kunnassa ja rohkaisi putkilahtelaisia yrittäjiä seuraamaan Kivijärven esimerkkiä.

Anne-Maria Perttula kertoi tekeillä olevasta Putkilahti palvelee - esitteestä ja pyysi asianosaisia ilmoittamaan kylälehden toimitukselle mahdollisista muutoksista.

Maaliskuun kylälehteen on tulossa esite (mainos) Putkilahdessa myytävänä olevista tonteista ja asuntokiinteistöistä. Tonttiasiasta ja kylän "asutuspolitiikasta" keskusteltiin vilkkaasti ja lopuksi Erkki Hakasen esityksestä sovittiin, että tonttikaupan edistämiseksi perustetaan työryhmä, johon valittiin Erkki Hakanen, Anne-Maria Perttula ja Veikko Riikonen. Työryhmä selvittää myytäväksi tulevia kohteita ja niiden esittelyä lehdissä, internetissä tai muulla tavalla. Kyläseuraan tulee jatkuvasti kyselyjä myytävistä tonteista, mutta tietoja myytävänä olevista kohteista on hyvin niukasti. Ostajia kiinnostaa tonttiin kuuluva rakennus-, kalastus- ja venepaikkaoikeus, tontin ei välttämättä tarvitse olla aivan Päijänteen rannalla.

Kokouksen osanottajille oli jaettu kylän kehittämistä selvittävä kyselykaavake. Kaavake pyydettiin täyttämään ja palauttamaan kylälehden toimituskunnan jäsenille heti tai viimeistään 20.3. mennessä.

Anne-Maria Perttula selosti vielä Kilvensalmi-projektin toteutuneita yksityiskohtia ja tulevia vaiheita ja vastasi asiasta esitettyihin kysymyksiin.

Veikko Riikonen esitti yhdistyksen nimissä kannatuksensa Kilvensalmi-projektin tapaiselle rajatun alueen kehittämistoiminnalle ja toivoi samantapaista aloitteellisuutta löytyvän myös kylän muilta alueilta. Kyläseura tulee sellaisia mahdollisuuksien mukaan tukemaan.

Kaavailussa ja selvitettävänä on vesireitin (20 m leveä, 1,4 metriä syvä) ruoppaus Päijänteen avovesiltä Putkilahden kylän keskustaan. Kaikkien asianosaisten, esimerkiksi kalastuskuntien, toivotaan kertovan mielipiteensä tästä asiasta kyläseuran puheenjohtajalle.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.44

Allekirjoitukset

Matti Saltiola, Valto Koskinen, Pekka Salonen, Tarja Simola

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3/2000 maaliskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Eihän hevosen kanssa niin heikoille jäille pidä mennä että sinne ittesä puottaa sanoi ennen Kouhin Matti kun kuuli että hevosiaan jäihin olivat pudottaneet. Kävipä myöhemmin eräänä keväänä myös Matille että hevonen omassa rannassa putosi jäihin ja täytyi apua ruveta huutamaan. Naapurista eivät heti auttamaan kiirehtineet kun Matin sanonnan muistivat. Kaipa Mattikin puheensa muisti, rupes huutamaan: tulkaa edes maksua vastaan auttamaan. Ja naapurit meni Matin hevosen jäistä nostamaan eikä siinä maksua otettu. Eikä sen jälkeen enään Matti heikoille jäille menosta mitään puhunut.