Kaavoituksestako rakentamisen este?

Tonttimarkkinaesitteen jälkeen ilmeni, että Putkilahteen vuonna 1996 vahvistettu rantayleiskaava on hankaloittamassa rakentamista kylän alueella. Rantayleiskaava kattaa kyläkeskusta alueen kokonaisuudessaan ja ranta-alueita melko mittavassa määrin koko kylän alueella. Useita saaria on myös kaavoituksen piirissä. Mikäli yleiskaavaan ei ole saanut varattua uusia rakennuspaikkoja pysyvän tai vapaa-ajan rakennuksia varten, joudutaan nyt turvautumaan poikkeuslupamenettelyyn luvan saamiseksi. Poikkeusluvat yleiskaava-alueilla myöntää Keski-Suomen ympäristökeskus ja prosessi voi venyä melko pitkäksi ja tulla myös kalliiksi.

kartta rantakaava-alueesta (kartalla tummennettuna)

Korpilahden rakennustarkastaja Reijo Blomster on vakavasti esittänyt Putkilahden alueelle suuntaa antavaa asemakaavaa, jolla voidaan alueelle määrittää uusia rakennuspaikkoja ja siten ohittaa voimassa oleva yleiskaava. Olennaista on maanomistajien yksimielisyys asemakaavan tekemisestä.

Pekka Suomäen valmistelemasta yleiskaavasta ei kaikilla ole ollut oikeaa kuvaa sen vaikutuksista tämän päivän rakentamiseen. Pekka Suomäki kertoi, että yleiskaavan laadinnan yhteydessä jo todettiin, että Putkilahteen tarvitaan yleiskaavan lisäksi täydentävä kaava, jolla voidaan rakentamista ohjailla ja antaa uusia rakennuspaikkoja sekä pysyvälle että vapaa-ajan asutukselle. Yleiskaavaa vahvistettaessa oltiin vahvassa uskossa siitä, että lisäkaava saadaan hyvin pian aikaiseksi, mutta asia ei ole tähän mennessä edennyt lainkaan.

Nyt on aika tehdä asialle jotain! Putkilahden kehitys uuden asuntotuotannon ja asukashankinnan osalta ei saa kariutua rantayleiskaavan määräyksiin.

Anne-Maria Perttula

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
4/2000 huhtikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Pappi meni iltasella järven rantaan tarkotuksella mennä kalaan. Pappilan piiat olikin siellä iltapesulla ja uimassa. Pappi siitä hätääntyi kun himot rupes nousemaan, hädissään pappi luojaa avuksi pyytämään, hillitsemään hänen himonsa. Pappi kuitenkin huomasi, että oli hyvin kaunis vartaloinen nainen siinä mukana myös, silloinkos papille hätä, ettei vain luoja kaikkia himoja veisi, vaan jättäisi osan vielä jälelle, pyysi pappi jo luojalta.