Kehityssuuntia vuosille 2000-2005

Kyläkyselyn tulokset

Vastaajia kyselyssä oli kaikkiaan 13. Lomakkeita oli jaossa n. 300 kpl. Vastaajista 7 oli miestä ja 6 naista. Keski-ikä vastaajien keskuudessa oli miehillä 52,7 vuotta ja naisilla 50,8 vuotta. Vakituisesti kylässä asuvia vastaajista oli 6 henkilöä ja vapaa-ajan asukkaista vastasi kyselyyn 7 henkilöä.

Vastaukset kysymyksittäin:

1. Putkilahden vahvuudet
* luonto
* rauha, rauhallisuus
* kaunista aluetta ja ihanat maisemat
* erinomaiset marjastus ja kalastusmahdollisuudet
* hyvät uintimahdollisuudet
* ystävälliset ihmiset
* palveluja on
* hyvä sijainti, kohtuullinen matka Jyväskylään ja Jämsään
* hyvä kylähenki

2. Putkilahden heikkoudet
* työpaikkoja vähän
* naisia vähän
* palvelut kaukana
* liian vähän asukkaita
* ikärakenne (vanheneva väki)
* asuntojen vähyys
* tonttien vähyys
* huonot liikenneyhteydet
* sisäänpäin lämpiävä kylä

3. Parannusehdotuksia
* liikennöinti Jyväskylä - Joutsa välille paremmaksi
* kirkkoon kuljetukset kuntoon
* kunnan palvelut paremmiksi
* kaupan palvelut paremmiksi
* pankin aukioloaika yhtenä päivänä viikossa pidemmäksi
* lisää asukkaita kylään
* tyhjät talot myyntiin tai vuokralle
* tontteja lisää
* postin palvelut paremmiksi (lehtien viikonloppujako)

4. Kenen tehtävä kehittää kylää
* tiimityötä
* kunta ja kyläseura
* kunta ja seurakunta
* kaikkien asia
* yhteinen asia kaikille tahoille

5. Suuntaa antavan rakennuskaavan laatiminen
* ehdottomasti kyllä 8 vastausta
* ehdolliset kyllä vastaukset (4 kpl):
rahoitusta muualta harkittava tarkoin
maanomistajien ehdoilla en osaa varmasti sanoa

6. Erityiset huomion ja parantamisen kohteet kylässä
* liikennöinti (5)
* yhteistoiminta naapurikylien kanssa (5)
* veneilymahdollisuudet (4)
* kyläraitin maisematyöt (3)
* tonttien markkinointi (3)
* yhteistoiminta kylän sisällä (3)
* puhtaan veden saanti (3)
* teiden kunto ja turvallisuus (3)
* kaupan palvelut (2)
* matkailumahdollisuudet (2)
* kunnan palvelut (1)
* pankin palvelut (1)
* kylälehti (1)
* jätehuolto (1)

7. Parannusehdotuksia
* kansalaisopistosta lisäapua kylän kehittämiseen
* liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä Tammijärven kanssa
* linjavuoro välille Jyväskylä-Joutsa
* matkailumahdollisuuksia mainostettava enemmän
* jäteastiat tyhjennettävä useammin
* suojatie kyläkeskustaan
* veneiden rantautumispaikkoja lisää
* rantapusikot siistittävä
* yhteistyötä lisää tapahtumien ja palveluiden lisäämiseksi
* tonttimarkkinointia lisää
* aktiivista yhteyttä viranomaisiin
* venereitin pikainen ruoppaus

8. Mitä olet valmis tekemään/ kehittämään kylän eteen ?
* talkootyötä
* ostosten keskittäminen kyläkauppaan
* muuttamaan eläkkeelle jäädessä kylään asumaan 

9. Muu kommentit
* kylällä ei tervehditä, liikaa mököttäjiä
* koiria pidetään liian paljon vapaina
* seurojen ja yhdistysten välinen yhteistyö huonoa
* liian vähän todellisia toimijoita kylällä

Kyselyn vastausprosentti jäi sangen alhaiseksi, mutta kysely vahvisti niitä ajatuksia, joita on kylän kehittämisestä ollut ilmassa jo jonkin aikaa. Kylälehti kiittää kaikkia vastanneita arvokkaista mielipiteistä !

Kyselyn tuloksia analysoidaan tarkemmin hieman myöhemmin kevään aikana. Toimenpideohjelma tuotetaan jonkinlaisena projektityönä, mutta päivämäärää ei ole vielä lopullisesti lyöty lukkoon. Huhtikuun aikana ei asiaan ennätetä paneutua muiden kiireellisempien asioiden vuoksi. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
4/2000 huhtikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Pappi meni iltasella järven rantaan tarkotuksella mennä kalaan. Pappilan piiat olikin siellä iltapesulla ja uimassa. Pappi siitä hätääntyi kun himot rupes nousemaan, hädissään pappi luojaa avuksi pyytämään, hillitsemään hänen himonsa. Pappi kuitenkin huomasi, että oli hyvin kaunis vartaloinen nainen siinä mukana myös, silloinkos papille hätä, ettei vain luoja kaikkia himoja veisi, vaan jättäisi osan vielä jälelle, pyysi pappi jo luojalta.