Kyläseuran Syyskokous

Putkilahden kyläseuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin Putkilahden koululla 26.11.2000. Paikalle oli saapunut noin kymmenen asiasta kiinnostunutta osanottajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Riikonen ja sihteerinä Valto Koskinen. Kokouksen esityslistalla oli säätömääräisiä asioita. Ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, puheenjohtajan valinta sekä johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Esityslistan ulkopuolisia asioitakin kokouspaikalla tapahtui. Kahvitarjoilusta huolehti Riitta Hakanen ja Päivi Nurminen (kuva yllä) kertoi viimekesäisestä Unkarin matkastaan. Puheenjohtajan valinta vuosille 2001-2002 oli kokouksen esityslistalla ehkä tärkein kohta, ja asiaa käsiteltiinkin monelta kantilta. Lopputulos oli kuitenkin laiha, sillä kukaan ehdotetuista puheenjohtajaehdokkaista ei suostunut ottamaan tehtävää vastaan. Seuran sääntojen mukaan nykyisen puheenjohtajan oli kuitenkin jätettävä tehtävänsä toimittuaan puheenjohtajana kaksi vuotta. Näin ollen seura joutuu toistaiseksi toimimaan ilman puheenjohtajaa. Seuralla on kuitenkin niin valovoimainen johtokunta ja avustajakaarti, että toiminta jatkunee entiseen malliin myös ensi vuonna. Johtokunnan jäsenten valinta sujui nopeasi. Erovuorossa olivat Valto Koskinen, Niilo Huujärvi ja Anu Tarvainen. Lisäksi Marja-Leena Nurminen oli paikkakunnalta poismuuton vuoksi eronnut johtokunnasta jo 1.9.2000. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet valittiin uudelleen kaudeksi 2001-2002 ja Marja-Leena Nurmisen tilalle vuodeksi 2001 valittiin Veikko Riikonen. Samalla Veikko Riikonen valittiin johtokunnan kokouksien kokoonkutsujaksi siihen asti, kunnes seuralle on valittu sääntöjen mukainen puheenjohtaja. Edellä mainittujen lisäksi johtokunnassa jatkaa Matti Ruth, Niilo Huujärvi ja Juhani Kupiainen.

Valto Koskinen
kokouksen sihteeri

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
12/2000 joulukuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Silloin köyhän lapsen on töihin lähdettävä, konttaamasta kun käveleen nousee.