Kunnanjohtaja Esa Siikaluoma kylässä

Kunnanjohtaja Esa Siikaluoma vieraili Putkilahdessa perheensä kanssa tammikuun lopulla tutustumassa Putkilahden koulun kiinteistöön ja tilanteeseen. Samalla käytiin läpi terveystalon myyntiin liittyvää asiaa sekä Putkilahden suunnitelmia tulevaisuuteen nähden. Vierailukutsun esittänyt Veikko Riikonen toimi oppaana ja esitteli kouluun liittyvän selvitystyön tulokset. Käydyissä keskusteluissa todettiin yhteisellä suulla, että koulun käyttöä tulee tarkoin jatkossa miettiä ja saada kiinteistö monipuoliseen käyttöön mahdollisimman pian. Ongelmakohta on kiinteistön puutteelliset peseytymistilat ja ulkoinen remontin tarve. Pihasaunan kuntoon saattaminen on pikainen tavoite niin kunnan kuin kyläseurankin osalta.
Esa Siikaluoma pitää erittäin tärkeänä vireiden kyläkuntien olemassaoloa ja omalta osaltaan on valmis paneutumaan tarkoin kylien hankkeisiin ja niiden eteenpäin viemiseen. EU-rahoitusasiat ovat hänelle hyvin tuttuja ja lisäksi hänellä on suhteita valtiovallan edustajiin, joiden kautta saadaan apua tarvittaessa.

Terveystalon myynti ajankohtainen Maanantaina 29.1. kunnanvaltuuston esityslistalla olleen Putkilahden terveystalon myynnistä keskusteltiin vierailun aikana. Kunnanjohtajalle selvitettiin, että Putkilahden avoin vesiyhtiö ei ole vieläkään saanut järkevää uudelleen organisoitua muotoa. Kunnan rakennusmestarin vastuulla ollut selvitystyö ei ole edennyt ja niinpä tässä vaiheessa esitettiin toive vesiyhtiön tilan selvittämisen loppuun saattamisesta ennen terveystalon kauppakirjojen tekoa. Terveystaloon kätkeytyy myös selvitettävinä asioina nykyisten vuokralaisten uudelleen asuttaminen, saunatilojen käytön selvittäminen, jätevesihuollon järjestelyt sekä tontin rajojen määrittäminen. Kauppa sinällään lienee kunnan kannalta järkevä. Terveystalosta tarjouksen tehneen Ulla-Maija Arisalon / Seppo Larkialan perheen tarkoitus on mahdollisimman pikaisesti päästä asumaan uuteen kotiin. Perhe tulee Uuraisilta ja heillä on jo ennestään kiinnekohta Putkilahteen kesämökin muodossa.
Kunnanjohtajan vierailun yhteydessä sovittiin, että Riikonen tekee ponsiesityksen edellä olleiden epäselvien asioiden osalta valtuuston kokouksessa.

A-MP

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
2 /2001 helmikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Suolakala, leipä ja kannu
hapanta kaljaa, sillä renki jo
seuraavaan ateriaan pärjää,
sanoi emäntä.