Putkilahden kylähistoriasta kirja?

"Niimpä päivät nousee, laskee, vuosi vuoden jälessä siirtyy pois, siirtyvät viimein vuosikymmenetkin." (Aleksis Kivi)

Vaikka aika kuluu ja vuosikymmenet toinen toisensa perästä siirtyvät pois, niin kuitenkin ne jättävät meihin pysyvät jälkensä. Menneisyys elää meissä, ja se on samaa kuin sivistys. Huolimatta siitä, että meitä edeltäneiden sukupolvien ihmisten nimet ovat usein jo unohtuneet, niin silti heidän ajatuksensa ja työnsä elävät ja vaikuttavat meissä ja tulevissa sukupolvissa. Aleksis Kivi sanoo Seitsemässä veljeksessä: "Tietää, mitä on tapahtunut, sehän on eräältä kannalta katsoen, viisaus suuri."
Putkilahdessa on jo pitkään kytenyt ajatus tutkia oman kylämme historiaa ja pyrkimys saada sitä myös tallennetuksi tuleville sukupolville. Näin jälkeläisillemme ja sukupolvien ketjussa edelleen jatkuen antaisimme yhteistä perintöä esi-isiemme ja - äitiemme ajatusten ja työn arvostamisesta. Aleksis Kivi opastaa meitä edelleen Seitsemässä veljeksessä näin: "Jos visusti harkitset mikä kylvö menneistä päivistä saattoi hyödyllisiä, mikä vahingollisia hedelmiä, ja sen mukaan asetat elämäsi, työs ja toimes, niin oletpa viisas mies."
Putkilahtelaisten ajatus kylämme historian tutkimisesta sai viime syksynä sytykkeen, kun Pohjois-Päijänteen kansalaisopisto otti ohjelmistoonsa Putkilahden kylähistoriapiirin. Vankan tuen aikeelle antoi lisäksi se, että piirin ohjaajaksi saatiin kylähistoriantutkija Osmo Kaitalehto Jyväskylän yliopistosta. Hänen laaja asiantuntemuksensa on arvokas takaus työskentelyn onnistumiseksi.
Putkilahden kylällä on oma, ainutlaatuinen historia, jonka tallentamisella on jo kiire, sillä ihmisikä pystyy pitämään muistissa vain osan ajan virrassa eletystä elämästä ja sen tapahtumista. Tällä hetkellä keskuudessamme on vielä iäkkäitä henkilöitä, joiden tiedot menneiden sukupolvien elämäntavoista ja kylämme asukkaiden omasta historiasta ovat muistissa.
Ensimmäisessä kylähistoriapiirissä pyrittiin löytämään toimintasuunnitelmia tulevalle tavoitteelle, joka olisi kirjan muotoon valmisteltava PUTKILAHDEN KYLÄHISTORIA.
On selvää, että kirjan valmistumiselle on mahdotonta laatia tarkkaa aikataulua, sillä se tulee varmasti vaatimaan paljon työtä ja aikaa. Historian kätköt saattavat aueta hitaasti.
Kylähistoriapiirissä mietittiin yh-dessä, millaisen rakenteen tavoitteena oleva kirjamme tulisi saamaan. Erilaisista vaihtoehdoista päädyttiin valitsemaan rakenteeksi asiapohjainen teos. Jos aika ja voimavarat riittävät, saattaisi olla mahdollista tulevaisuudessa koota putkilahtelaisia tarinoita ja persoonallisuuksia käsittelevä lisäteos. Nyt kuitenkin keskitytään asiapohjaisen perinteen tallentamiseen. Pyrimme kokoamaan aineistoiksi sellaisia asioita, joiden esille tuominen mielestämme antaisi mahdollisimman täydellisen ja oikean kuvan kylämme menneisyydestä.
Aihepiirejä löytyi runsaasti. Lisäksi ne ovat laaja-alaisia ja näin asettavat työlle runsaasti haasteita. On selvää, että kylämme historia aukeaa parhaimmalla tavalla, jos sen kokoamiseen osallistuvat kylän kaikki asukkaat sen jokaiselta kulmakunnalta asti. Myös muualle muuttaneet kylämme asukkaat ovat erittäin tervetulleita mukaan. Työhön voi osallistua monin eri tavoin. Kylän historiaa saattaa löytyä jo talletettuina kirjoituksina, vanhoina valokuvakokoelmina, sukuhistorioina, karttoina jne. Olisi hienoa, jos yhdessä saisimme koottua talteen mahdollisimman kattavan aineiston kylähistoriaa Putkilahden kylästä. Pienistä tiedonjyvistä saattaa kasvaa hyvä sato.

Aune Turunen

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3 /2001 helmikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Kovinpas myöhään tulostaan ilmoitti sanoi Syykreen, kun
mahataudilla oli, housuihin yks kaks tuli, kerranvain purahti .