Kyläseuran kevään ohjelmistoa

Putkilahden kyläseura aloittaa kevätkauden pitämällä huhtikuun alussa yleiskokouksen, johon on kutsuttu vieraaksi uusi kunnanjohtaja Esa Siikaluoma. Tulemme esittämään Esalle haasteen kylämme asioiden osalta mm. koulun saunarakennuksen kunnostuksen, vesiyhtymän järjestäytymisen ja kaavoituksen osalta. Tulkaa kaikki joukolla mukaan kysymään kunnanjohdon ajatuksia kyläasioista.
Kevätkokouksessa mietitään myös Putkilahden Ketterän kohtaloa. Maineikas urheiluseura on uinunut jo useita vuosia. Seuran hallussa on urheilukenttä ja hieman rahaa tilillä. Kokoukseen kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki urheiluseuran hallituksessa istuvat jäsenet.
Keväällä hoidetaan myös kyläraitin siivous perinteiseen tapaan. Kesäkauden aloittavat Jazz-juhlat ja kesälle kehitellään yhteistä toimintaa.
Aloittaessani nyt puheenjohtajan ominaisuudessa kyläseuran asioiden hoidon, asetan tavoitteeksi viedä päätökseen kuluvan vuoden puitteissa aloitetut projektit: koulun saunarakennuksen kunnostus ja Kilvensalmi-projektin. Kilvensalmen osalta alueen käyttäjät tulevat saamaan maaliskuun aikana postia ja mahdolliset maksukuitit sen mukana. Projekti on levännyt laakereillaan talven ajan ja nyt arvioidaan jatkotoimet ja niiden laajuuus sekä aikataulu.
Ideoita ja toimijoita kaivataan, joten kaikki työtä pelkäämättömät ilmoittautukoot mukaan talkoisiin.
Yhdistyslainsäädäntö edellyttää jäsenrekisterin tarkistusta asianmukaisella tavalla. Seuran jäsen voi olla henkiö, joka niin haluaa. Eli kaikki kyläläiset eivät automaattisesti voi olla seuran jäseniä vaan oma halu tulee ilmaista. Seuran jäseneksi kirjaudut ilmoittamalla siitä joko Marja Riikoselle, Anu Tarvaiselle tai Valto Koskiselle. Myös kirjoittamalla nimesi, syntymäaikasi ja osoitteesi pankilla olevaa jäsenlistaan, kirjaudut kyläseuran jäseneksi ja saamme asianmukaisen jäsenrekisterin kuntoon. Kyläseuran jäsenyys ei edellytä jäsenmaksua, mutta kannatusmaksun voi edelleenkin suorittaa seuran tilille. Kannatusmaksun suuruus on 50 mk/henkilö. Jäsenrekisteri tarkistetaan aprillipäivään mennessä.
Kyläseura tiedottaa tapahtumistaan kylälehdessä ja kylän ilmoitustauluilla. Yhteistyötä ja talkoohenkeä kylän hyvinvoinnin eteen toivoen

Anne-Maria Perttula
kyläseuran puheenjohtaja

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3 /2001 helmikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Herrat suullaan töitä tekee
vaan ei työmies.