Kalastuksen tietopaketti - osakaskunnat tiedottavat

Kalastuskunnat ovat muuttuneet 1.1.2001 osakaskunniksi. Uusia sääntöjä valmistellaan ensi vuoden yleisiin kokouksiin. Osakaskunnat pyrkivät yhdenmukaistamaan sääntöjään yhteistyön helpottamiseksi. Pyydysten merkitsemiseen pyydetään kiinnittämään enemmän huomiota erityisesti selkävesillä.

Lahtivesille Ylisjärveltä Lakkulansalmeen on mahdollisuus ostaa yhteinen viehelupa 20 mk/viehe/henkilö. Lupa ei koske Otavan vettä.

Yijälän-Kouhinsalon osakaskunta

Jorma Autioniemi, Pentti Järvinen, Martti Autioniemi ja Pentti Könnö

Luvat ja pyydysmaksut: Huvilanomistajille max. 12 yksikköä. Huvilanomistajan manttaalin mukainen kalastusoikeus kaksi yksikköä on maksuton ja sen jälkeen ylittävältä osuudelta korvaus on 10 mk/yksikkö. Alueella asuville maanomistajille manttaalin mukainen kalastusoikeus on maksuton, sen jälkeen korvaus on 10 mk/yksikkö ja ylärajaa ei ole. Ulkopuolisille myydään myös max. 12 yksikköä. Uistelulupa on 15 mk/vuosi, osakkaille kuitenkin ilmainen. Osakaskunnan alueella suositellaan pidättäytymistä alle 40 mm:n verkoista, suositus ei koske muikkuverkkoja. Verkot on merkittävä 2 mk:n muovisella lupamerkillä. Vesilintujen metsästys maksaa ulkopuoliselle 100 mk/kausi. Metsästys, ravustus ja piisaminpyynti on osakkaille vapaata. Lupia myyvät Pentti Könnö ja Jorma Autioniemi.

Kalastuksen valvojina toimivat Martti Autioniemi, Jorma Autioniemi, Pentti Könnö, Timo Kalliola, Kyösti Järvinen, Raimo Saikkonen ja Ilkka Kurkela.

Ylisjärven oskaskunta

Seppo Heinonen, Oiva Saarinen, Jorma Autioniemi ja Veikko Riikonen

Pyydysmaksut: Ranta-asukkailla on oikeus kahdeksaan pyydysyksikköön, joista enintään kolme verkkoa. Pyydysyksikön hinta on 10 mk/yksikkö ja uistelulupa 10 mk/vuosi (myös osakkailta). Lisäyksiköistä ja yli kolme metriä korkeasta verkosta peritään kaksinkertainen maksu. Osakaskunnan alueella ei ole pyyntirajoituksia eikä rauhoitusalueita. Suositellaan, että ei käytettäisi verkkoja silmäkoko 35-54 mm.

Vesilintujen metsästykseen myönnetään enintään 25 kpl 70 mk:n lupia. Sääntö koskee myös osakkaita. Ravustus ja piisaminpyynti on sallittua.

Lupia myy Veikko Riikonen.

Kalastuksen valvojina toimii Jorma Autioniemi, Veikko Riikonen ja Aarne Sorvali.

Peuhan osakaskunta

Erkki Heinovirta, Pertti Mäkelä, Rauno Jokinen ja Erkki Hakanen

Luvat ja pyydysmaksut: 5 mk / yksikkö ja ulkopuolisille 17 mk / verkko. 1.1.2002 alkaen 10 mk / yksikkö ja ulkopuolisille 15 mk / yksikkö. Huvilan omistajille ja mökin vuokraajille kuuluu seitsemän yksikköä. Paikkakunnan ulkopuolella asuvalla perikunnan jäsenellä on oikeus kalastaa viidellä pyydysyksiköllä (katiska on yksi yksikkö ja verkko on kaksi yksikköä). Lupia myyvät Eero Rantanen ja Virran Puoti.

Rajoitukset ja rauhoitukset: Yksi vapalupa /henkilö.

  • moottoriuistelu kielletty osakaskunnan alueella
  • ravustus kielletty Rajajärvessä ja Nokkospohjan pohjukasta Haapalahden pohjaan Nokkosella
  • yksi verkko (2x30) jatassa 30 m päittäin
  • suositellaan pienimmäksi solmuväliksi 40 mm
  • rysä saa olla enintään yksi metriä korkea ja yksiaitainen
  • verkkoja ei tule kiinnittää kepein, vaan naru + pola systeemillä
  • verkkoihin tulee kiinnittää lupamerkit ja katiskan polaan suositellaan laitettavaksi omistajan nimi
Ravustus, piisaminpyynti ja vesilinnut
  • vesilintujen metsästys on kielletty Ylisjärven kalastuskunnan rajasta Holman luotoon
  • vesilintujen metsästys on luvallista osakkaille, vieraille 50 mk/kausi
  • piisaminpyynti on vapaata
Kalastuksen valvoja ovat: Kalevi Jokinen, Pertti Mäkelä, Erkki Heinovirta ja Erkki Hakanen.

Putkilahden Ruotsula-Kilvensalo- Varman osakaskunta

Juhani Mäkinen, Seppo Ulvila, Viimo Salo ja Niilo Huujärvi

Luvat ja pyydysmaksut: Pyydysmaksuna on edelleen 5 mk / yksikkö. Ulkopuolisille sekä paikallisille lisäverkot 17 mk / verkko. Huvilanomistajilla oikeus seitsemään yksikköön, muutoinkin yhtenevät käytännöt Peuhan kalastuskunnan kanssa. Lupia myyvät Niilo Huujärvi, Viimo Salo ja Virran Puoti.

Rajoitukset ja rauhoitukset samat kuin Peuhan osakaskunnalla. Lisäksi todetaan, että muikkuverkkoja saa pitää. Mokan alueella saa laittaa kaksi verkkoa jataansa. Verkkojen väli 30 m päittäin. Lahtivesillä Lakkulansalmesta Ylisjärven osakaskunnan rajaan moottoriuistelu on kielletty. Koivusalmessa kalastus on kielletty. Linjalta Harasaari - Vehkakivet 500 m leveä kaista itään on kalastus kielletty touko- - kesäkuun ajan.

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilinnut: Sama käytäntö kuin Peuhan osakaskunnalla. Lisäksi ravustus on kielletty Huujärvessä ja Rajajärvessä.

Kalastuksen valvojina toimivat: Viimo Salo, Seppo Ulvila, Juhani Mäkinen, Kyösti Järvinen, Keijo Salminen ja Tauno Harjula.Osakaskunnat istuttivat vuonna 2000 noin 15000 markalla alueilleen siianpoikasia. Tarkennuksia osakaskuntien toiminnasta voi pyytää osakaskuntien jäseniltä. Osakaskunnat pitävät kokouksensa keväisin. Kokouksiin toivotaan lisää osanottajia.

Niilo Huujärvi, Veikko Riikonen, Jorma Autioniemi, Erkki Hakanen

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
5 /2001 toukokuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Suutarit räätälit suuria varkaita
varastavat ihmisten nahkoja kankaita
voivoi muurari parkaa tiilenkös viet,
näin lauloi ennen vanha suutari töitä tehdessää Putkilahdessa.