Sivukylien lasten kulttuuritoiminnan kehittäminen

Tanssi varhaiskasvatuksessa
Ammatilliset erikoistumisopinnot (20 ov)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yleistä
Korpilahti on pieni mutta elinvoimainen kunta, joka on maantieteellisesti laajalle levittäytynyt. Kunnan alueella on monta sivukylää, joiden oma toiminta on melko aktiivista. Lähtiessäni miettimään ammattikorkeakoulun opintoihini liittyvää kehityshanketta tavoitteenani oli hyödyntää laaja-alaisesti ja verkottuneesti lähiympäristöä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Pidin jo koulutuksen alkuvaiheessa tärkeänä, että Korpilahden sivukylät saisivat tilaisuuden elävöittää ja kehittää toimintaansa lastenkulttuurin alueella.

Kehityshankkeen kautta pyritään kehittämään kyläkuntien keskinäistä yhteistyötä kulttuuritoiminnan kautta ja vahvistamaan lasten ja perheiden kulttuuripalveluiden saatavuutta omalla lähialueellaan. Hankkeen aikana lapset ja vanhemmat tutustutetaan perinneleikin, tanssin, kansanmusiikin ja luonnossa liikkumisen avulla suomalaiseen ja korpilahtelaiseen kansanperinteeseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on synnyttää pitkäaikaista ja pysyvää alueellista kulttuuritarjontaa ja -toimintaa.

Kuva Putkilahden nuorisoseuran näyttämöltä. Meneillään "Vaahteramäen Eemeli", joka esitettiin koulun 100-vuotisjuhlissa.

Yhteistyötahot ja toteuttajat
Sivukylien kyläyhdistykset, nuorisoseurat ja maamiesseurat on tarkoitus ottaa aktiivisesti mukaan hankkeen suunnitteluun ja käytännön toteutumiseen. Tällä hetkellä suunnittelussa ovat mukana Oittilan, Putkilahden, Päiväkunnan ja Rutalahden edustajat.

Mutin Musiikkikoulu ky tarjoaa osaamistaan tanssin ja lastenmusiikin sekä leikin alueella ja lainaa tarvittaessa soittimia. Musiikkikoulun lapset (mm. lastentanssin ryhmä) vanhempineen on tarkoitus ottaa mukaan tapahtumiin, jotka liittyvät kehityshankkeeseen.

Alkio-opiston hankkeesta kiinnostuneet opiskelijat, tällä hetkellä 5 - 8 opiskelijaa (vapaa-aika - ja liikuntalinjalta) toimivat allekirjoittaneen lisäksi hankkeen suunnittelun ja toteutuksen koordinaattoreina sekä myös käytännön työn tekijöinä (mm. perinnemateriaalin tallennus ja hankkeen kehityksen seuranta ja arviointi)

Mitä tehtäisiin?

1 Hankkeen toteuttamista varten kerätään loruja, leikkejä ja liikuntaleikkejä ja muuta kansanperinnemateriaalia Suomesta ja Korpilahdelta. Paikallisten asukkaiden haastatteluilla on tärkeä merkitys materiaalin hankinnassa. Lisäksi on tarkoituksenmukaista käydä tutkimassa SKS:N arkistoja Helsingissä.

2 Suunnitellaan oma loru-, satu-, tanssi-, leikkikooste lähialueen luontoa ja kulttuuriperinnettä hyödyntäen (mm. Vaaru-Peikko ... ). Otetaan kyläkuntien lapsia ja perheitä aktiivisiksi suunnitelmien kehittäjiksi ja toteuttajiksi. Etsitään ja hankitaan muuta paikkakunnalla olevaa osaamista ja ammattitaitoa .

3 Kootaan saaduista materiaaleista ja hankkeeseen osallistuvien kehittelemistä ideoista luonto-, liikunta-, tanssi-, laulu- ja leikkiteemoja yhdistävä paikallisuutta korostava kokonaisuus, joka toteutetaan esimerkiksi toimintapäivänä, esityksenä ja/tai julkaisuna.

Toteutuspaikat
Tarkoituksena on viedä tapahtumat sivukylille ja toteuttaa ne paikkakunnan omin edellytyksin. Villa Caven Oittilassa tarjoaa upeat tilat toiminnan toteuttamiseen, samoin ympäröivä luonto, esim. valmis luontopolku. Rutalahden Nuorisoseuran talo tai koulu voisivat olla toisena kohteena. Myös Rutalahden maisemissa on valmis luontopolku. Putkilahden luonnonkauniissa kylässä on entinen koulu tai muu tilaisuuteen sopiva rakennus, jota voitaisiin lähialueineen käyttää tilaisuuden järjestämiseen. Päiväkunnan vanha kansakoulu olisi myös yksi tilaisuuteen sopiva paikka. Kaikille kyläkunnille tyypillistä on Päijänteen läheisyys. Myös järven käyttöä osana toimintaa tulisi miettiä (esimerkkinä lastenkulttuuriohjelmaa sisältävä Päijänne-risteily).

Syyslukukaudella 2001 tehdään suunnittelutyö ja materiaalin keräys. Varsinainen käytännön toteutus on keväällä 2002, tarkemmin huhti-toukokuussa. Toivon, että Putkilahden perheet ovat aktiivisesti mukana hankkeen toteutuksessa

Yhteistyöterveisin
Marjatta Ikonen
Koordinaattori

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
11 /2001 marraskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Silloin ihmisen on hyvä olla kun on siitä keskeltä, ettei ole hullu eikä liian viisas, sanoi Nikkilän Kustaa aikoinaan.