Mitä koululle tehdään?

Korpilahden kunnan hallinnossa on kunnan hallussa olevien koulukiinteistöjen kohtaloa puitu talven aikana useamman kerran. Tällä hetkellä on meneillään selvittelyvaihe, jossa kyläkunnille annetaan aikaa miettiä oma kantansa siihen, mitä koululle tehdään.

Kunnan edustajat ovat tarjonneet kylille koulukiinteistöjen etuosto-oikeutta tai pitkäaikaisten vuokrasopimusten tekoa. Näyttää siis siltä, että kunnassa tavoitellaan tällä hetkellä kunnan kannalta kannattamattomien kiinteistöjen myyntiä tai kunnalle edullisempaa hallinnointitapaa. Putkilahden koulumiljööstä on myös menossa selvittelytyö. Putkilahden kyläseuran johtokunta on kokouksessaan pohtinut asiaa ja sovimme, että selvitämme omalta osaltamme myös realistiset mahdollisuudet hallinnoida koulumiljöötä kyläseuran ominaisuudessa.

Johtokunta ei suinkaan ratkaise asiaa kuulematta kyläläisten kantaa. Sen vuoksi järjestämme keskustelutilaisuuden, jota varten selvittelytyötä pyritään viemään niin pitkälle kuin suinkin, jolloin on mahdollista helpommin spekuloida eri vaihtoehdoilla. Keskustelutilaisuus pidetään koululla 3.3. sunnuntaina kello kolmetoista ja mukaan on kutsuttu kunnan edustajia, rahoitusvaihtoehdoista kertovia henkilöitä ja mahdollisia yrittäjiä. Johtokunta toivoo tilaisuudelta vilkasta keskustelua ja lisäpontta valmistelutyötä varten.

Mitä vaihtoehtoja? Konkreettiset vaihtoehdot tällä hetkellä ovat seuraavat:
1. Kyläseura ostaa koko alueen rakennuksineen ja sen jälkeen:
a) edelleen vuokraa tiloja yrittäjille, vuokralaisille, tilaisuuksien järjestäjille jne
b) ylläpitää rakennukset asianmukaisessa kunnossa
c) perii alueen käytöstä käyttökorvaukset myös kunnalta
d) on täysivaltainen osakas vesiosuuskunnassa
e) vastaa ja päättää siitä miten aluetta käytetään

2. Kyläseura vuokraa pitkällä vuokrasopimuksella alueen:
a) tekee alivuokraussopimuksia alueen ja rakennusten käytöstä kunnan luvalla
b) suorittaa kunnalle käyttökorvaukset alueesta ja vedestä
c) huolehtii pinnallisesti alueen kunnosta, mutta ei peruskorjaa

3. Kunta myy/vuokraa alueen ulkopuoliselle taholle:
a) kyläseuralla edelleen sininen koulu pitkällä vuokrasopimuksella hallussaan

4. Kunta jatkaa edelleen hallinnointia omistajan roolissa:
a) kyläseuralla sininen koulu
b) tilanne jatkunee nykyisen kaltaisena

Jotta ratkaisuja suuntaan tai toiseen voidaan tehdä, tulee selvittää mm seuraavia asioita:
a) kiinteistömassan peruskorjaustarpeet ja kustannukset
b) ylläpitokustannukset
c) mahdolliset tulot
d) onko kiinnostusta tonttimaasta
e) velvoitteet: vakuutukset, kiinteistöverot, museoviraston vaatimukset alueen osalta jne.
f) maa-alueen käyttömahdollisuudet
g) kuka ryhtyisi asiaa kylällä hoitamaan (tässä on työpaikan mahdollisuus)
h) onko kiinnostuneita yrittäjiä, hankkeen rahoittajia, ideanikkareita

Koulun alue on kylän keskeisin alue tällä hetkellä ja sen kunnossapitäminen on haaste monella tapaa meille kylällä asuville. Kun koulun pihapiiri on elävässä käytössä, on se merkki elävästä ja toimeentulevasta kyläyhteisöstä. Nyt mietintämyssyt käyntiin ja kaikki mukaan keskusteluun koulun tulevaisuudesta.

Anne-Maria Perttula
kyläseuran puheenjohtaja

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
2 /2002 helmikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Täytyy tässä välillä lähtee ihmisiin sanoi Auvis-Otto, Peräahosta kun Putkilahteen kaupoille tuli käymään.