Vespuolen koulusta kohistaan

Vespuolen koulun tiimoilta oli Korpilahden sivistyslautakunta kutsunut kylien väkeä koolle Villa Cavéniin 17.3. Paikalle oli tuvan täydeltä kokoontunut isoja sekä pieniä vespuolisia. Sivistyslautakunta oli miltei kokonaisuudessaan sivistystoimenjohtaja Markku Lahden johdolla paikalla. Tilaisuuden aluksi esiteltiin niin oppilastilanne kuin hieman taustojakin kouluasioista.

Miksi tilaisuus oli koolle kutsuttu; siitä Markku Lahti kertoi, että Vespuolen alueen oppilaat eivät suuntaudu kaikki oman koulupiirin kouluun, jolloin koulun ylläpitoa joudutaan tarkastelemaan.

Oppilaiden vanhemmilla on nykyisen lainsäädännön nojalla oikeus valita, missä koulussa oppilas opetusta saa ja tämä on johtanut siihen, että oppilaat suuntautuvat Vespuolen alueelta neljään eri kouluun. Kunta ei voi valintoja estää, joskin kuljetusjärjestelyillä voidaan tilannetta jonkin verran ohjailla. Oppilasluku Vespuolen ala-asteella on tällä hetkellä 20 ja tulevaisuus pysyisi suurin piirtein samana, mikäli kaikki alueen oppilaat ohjautuisivat oman alueen kouluun. Lautakunnan kanta on, että alueella tulisi säilyttää yksi koulu, mutta ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä.

Pirkko Weijo esitteli koulua todeten koulun opetustilojen ja opetuksen tason olevan kunnossa. Tänä vuonna koulussa ei ole toiminut esikoulua, mutta toiveita olisi, että ensi syksynä esikoulu alkaisi. Oittilan infrastruktuuri on kunnossa muuttoliikettä silmällä pitäen. Selkeä ongelma on kuitenkin koululaisten iltapäivähoidon ja lasten päivähoidon puuttuminen. Koululla opettajina toimivat tällä hetkellä johtavana opettajana Pirkko itse ja toisena opettajana Olli Rintala. Lisäksi sijaisopettaja on pysyvä.

Keskustelu kiivasta
Esittelykierroksen jälkeen käyty keskustelu oli vilkasta ja jopa kiivasta sävyltään aika ajoin. Näin sivusta seuraten ei aina tiennyt oliko kyseessä oikeusistunto vai kuulemistilaisuus. Itseltäni hetkittäin hämärtyi täysin tilaisuuden tarkoitusperä ja vähintäänkin keskusteluteemat (opettajan moittiminen, syyllisten hakeminen oppilaspulaan, opetuksen tason varmistaminen jne) yleisenä keskusteluaiheena saivat kuulijan ärtyneeksi.

Keskustelu toi selkeästi esiin menneisyyden patoutuneita tunteita ja selvittämättömiä asioita. Kaivamalla kaivettiin vanhoja asioita esiin ja sitten todettiin, että nyt on asiat toisin. Valitettavaa on kuitenkin se, että menneisyyttä ei voi muuttaa ja se vaikuttaa nykyisyyteen. Mielestäni nyt pitäisi katsoa tulevaisuuteen ja panostaa siihen, miten ja millä rahalla ollaan valmiita Vespuolella yksi koulu ylläpitämään. Valtuusto on päättänyt aikanaan koulun paikan joskin ehdollisena ja käsittääkseni samalla myös tehtiin periaatteellinen päätös siitä, että Vespuolella on yksi koulu. Nyt vanhemmat ja lapset ovat käytännön syistä johtuen joutuneet tekemään muitakin ratkaisuja ja osatekijänä näihin ratkaisuihin ovat mm. kuljetuskysymykset, esikouluasiat ja vanhempien sekä lasten työ / harrastesuunnat.

Koulu tulevaisuutta varten
Kou-lun olemassaolon jahkailu on äärimmäisen huono veto kunnan taholta tilanteessa, jossa Vespuoli on pääsemässä jaloilleen edellisestä kisailusta. Alueella orastava yhteistyö ja lisääntynyt kiinnostus paluumuuttoon sekä uudisrakentamiseen kärsivät melkoisen kolauksen, jos kunnan taholta tämän tyyppistä keskustelua viritellään jälleen alkavan kevään kunniaksi. Vespuoli on menettänyt kouluja jo riittävästi, joten mielestäni kunnassa tulee keskittyä nyt alueellisen tasapuolisuuden nimissä tarkastelemaan niin eteläistä kuin pohjoistakin koulupiiriä, jos kouluista halutaan puhua. Toisaalta on tietysti hyvä, että Vespuolen adrenaliinitasoa kohotetaan tälläkin tavalla, mutta luulenpa, että me täällä Vespuolella alamme jo hieman kyllästyä tämän tyyppiseen "tökkimiseen". Ilkeämielisesti voisin jopa ajatella, että kirkonkyläset haluavat provosoida tietoisesti kylätappeluhenkeä järjestämällä nk. keskustelutilaisuuksia kuulemistilaisuuksien nimellä.

Itselleni jäi kyseisestä tilaisuudesta hyvin paha maku suuhun. Vespuolella me tarvitsemme koulun tulevaisuutta varten, emme menneisyyden muisteluiden paikkana. Jos valtuusto päättää oppilasrajat ja kustannuskehyksen, jonka alle ei mennä kunnassa, keskustellaan sitten uudelleen koko kunnan koulujärjestelmästä. Toistaiseksi tällaisia esityksiä sivistystoimelta ei ole valtuustolle asti viety.

Sen sijaan valtuusto on periaatepäätöksen tehnyt, että sivukylien kouluja ylläpidetään yksi kappale etelässä, yksi pohjoisessa ja yksi Vespuolella.

Anne-Maria Perttula

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3 /2002 maaliskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Osa aina valetta kuin Kettu-Matin puheissa.