Yhdessä hyvä elää

Keski-Suomen kyläohjelma vuosille 2001 - 2006 on valmistunut Keski-Suomen kylät ry:n toimialueella eri järjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Kyläohjelma on julkaisu näyttävän kirjasen muodossa ja sen tarkoituksena on antaa virikkeitä sekä itseluottamusta kyläyhteisöille oman tulevaisuutensa suunnittelussa.

Kyläohjelman toteutusvastuu on Keski-Suomen Kylät ry:llä, joka myös vastaa ohjelman päivityksestä ja jakelusta. Aikomuksena onkin palkata Keski-Suomeen kokopäivätoiminen kyläasiamies usean vuoden ajaksi avustamaan kyliä omien kyläohjelmiensa laadinnassa ja toteutuksessa.

Helena Nuutinen, Kalevan akka, esiintyi Oittilassa 16.2. Keski-Suomen kyläohjelman julkistamistilaisuudessa. Tässä on menossa 'Myyttinen metsäretki', jolloin kutsuttiin kaikkien paikalla olleiden avuksi taikavoimia Kalevalan hengessä: "Auta luonto, anna voima, tee vereni vahvemmaksi". Kalevan akan toimipaikka on Rutalahdessa. Tätä ohjelmatoimintaa esitellään tarkemmin internetissä osoitteessa www.mielenkieli.com

Valto Koskinen

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3 /2002 maaliskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Se on elämän viisautta joka luontokappaleitakin ymmärtää. (siis eläimiä)