Kilvensalon parkkialue

Kilvensalon parkkialueesta on kyläseura tehnyt maanomistaja Paavo Weijon kanssa pidempiaikaisen vuokrasopimuksen. Alueen käyttäjille tullaan lähettämään muutamana vuonna aiemminkin tehdyn käytännön mukaisesti käyttömaksulaskut.

Varsinainen projekti alueella on loppunut, joskin joitakin projektissa tavoiteltuja asioita jäi vielä tekemättä. Alueen kunnossapitoon kiinnitetään huomioita ja edelleen kehittämistä tehdään sen mukaan, kuin rahavarat sallivat. Ideointi ja palaute otetaan vastaan kyläseurassa, mutta kyläseuran pääperiaate tulee olemaan se, että alueen käyttäjät ovat aktiivitoimijat alueen suhteen.

Laitureiden hoidon osalta alueen käyttäjistä on valittu työryhmä, jonka yhteystiedot löytynevät jatkossa jätekatoksen ilmoitustaululta. Paikkavarauslistat toimitetaan myös taululle heti, kun maksuaika on umpeutunut ja lista valmistuu.

Kiitos talkooväelle ansiokkaasta työstä parkkialueen osalta. Erityiskiitokset Reino Kakkoselle lahjoituksesta jätekatosta varten. Hyvää alkavaa kevätkautta Kilvensalmen alueen käyttäjille !

Anne-Maria Perttula

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3 /2002 maaliskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Ei sitä naamasta näe, joka saavin tekeen pystyy.