Yhteistyökuvioita hiottiin

Oittilan maamiesseuran ja Putkilahden kyläseuran johtokuntien yhteinen kokous pidettiin Villa Cawénissa 18.3. Kokoontumisen aloite tehtiin Putkilahden suunnasta Oittilan vuoden kyläjuhlien yhteydessä. Putkilahden kyläseuran ja Oittilan maamiesseuran johtokunnat kokoontuvat yhteiseen kokoukseen 18.3. Keskusteluaiheena oli mm. Kylä kelpaa! -asumismessut ja tiedottaminen kylillä. Kokouspaikkana oli viihtyisä ja aina elävän tuntuinen Oittilan kylätalo eli Villa Caven.

Koska kokoontuminen on ensimmäinen laatuaan, lähdettiin hakemaan kyliä yhteisesti kiinnostavia teemoja ja sitä kautta yhteistyökuvioiden lisäämistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anne-Maria Perttula ja sihteerin tehtäviä hoiti Tarja Nieminen.

Tarja Nieminen esitteli johtokunnille Kylä kelpaa! - Oittilan asumismessuhanketta. Asumismessut on tarkoitus toteuttaa kesällä 2003. Keskustelun aikana hahmoteltiin yhteisiä teemoja messujen osalta ja tuotiin esille messujen otsikon vaihtaminen, mikäli aiotaan saada mukaan koko hankkeeseen Putkilahti, Rutalahti ja mahdollisesti Vespuolen kyliin aikanaan luettu Nisulankin kylä. Sovittiinkin niin, että messuhankkeen otsikko muuttuu seuraavaksi Kylät kelpaa! - Vespuolen asumismessut. Hanketta vetää ohjausryhmä, johon Putkilahdesta nimettiin Veikko Riikonen ja lisäksi täydennettiin ryhmää Ulla Arisalolla. Ulla on mukana miettimässä messujen internet-sivuston luomista.

Tiedottaminen
Tiedottamisesta keskusteltiin ja todettiin, että kylillä ilmestyy kaikkiaan kolme erilaista tiedotetta: Putkilahden kylälehti, Maamiesseuran tiedotelaari ja Vespuolinen. Tässä vaiheessa ei nähty mielekkäänä uuden yhteisen lehden perustamista tai liittymistä yhdeksi ainoaksi tiedotteeksi, koska lehtien toimintatavat ovat vielä kovin erilaiset ja lehden toimittamista yhteisprojektina pitää ensin koetella. Tiedottamisesta sovittiin kuitenkin, että jaetaan molempia kyliä koskevia tiedotusmateriaaleja esim. palveluhakemistotietoja, tapahtumatietoja yms. ja kunkin tiedotteen toimittajat hoitavat ne omiin lehtiinsä. Putkilahden kylälehti on valmis panostamaan messujen ajaksi hieman suurempaan lehteen siten, että siihen kootaan kaikki palvelujen tuottajat, esitellään molempia kyliä ja niissä eläviä ihmisiä nk. messuliitteen omaisesti. Rutalahden tiedotusasioista ei tällä erää ollut tietoa, joten se asia selvitetään ja huomioidaan messuliitteessä. Tiedonvaihto sovittiin suoritettavaksi lähinnä sähköpostien välityksellä.

Luontopolut
Molemmille kylille on kunnan ja ympäristökeskuksen toimesta rakennettu luontopolkuverkostoja, jotka osittain ovat vähäisellä käytöllä ja rapistuneita. Keskusteltiin miten verkostoa voitaisiin yhteistuumin hoitaa ja voiko keskittyä pienempään verkoston ylläpitoon niillä reiteillä, joilla on käyttöä ollut. Oittilassa on suunnitteilla verkostoon pientä lisäystä lähinnä Hirvirannan ja koulun maastoon opetuskäyttöä varten. Päiväkuntaan on tulossa myös uutta reitistöä Rutalahteen. Sovittiin että selvitetään reitistön kunnossapidosta kiinnostuneita henkilöitä/yrittäjiä ja pidetään yhteyttä Lea-Elina Nikkilään, joka selvittään Rutalahden hankkeiden osalta samoja asioita. Hannu Uusitalo valtuutettiin selvittämään reitistöön liittyviä asioita lisättynä mahdollisten metsäautoteiden esiinnostamista patikointireitteinä.

Vespuolen henki
Lopuksi kävimme vilkasta keskustelua Vespuolen hyvästä hengestä. Menneisyyden taakkoina todettiin vanhat koulukiistat, mutta niistä ovat kylät jo toipuneet ja olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että on aika haudata ne asiat. Vespuolen asukkaat ovat tunnetusti luovia, asiansa eteen työtä puskevia, toisiaan tukevia ja yhteisen edun ymmärtäviä ihmisiä. Vespuolella on hyvä asua ja elää. Olemme valmiita menemään kuntarajojenkin yli silloin, kun se on taloudellisesti, luontaisesti ja järjellä ajateltuna viisasta. Vespuolella on aina rakennettu kyliä yhteistuumin, josta on todisteena vilkas seuratoiminta, kunnan ensimmäinen koululaitos, osuuskuntapohjaiset yhdistykset jne. Halumme jatkaa tätä historiaa on yhteinen ja johtokuntien kokoontuminen ei tule jäämään viimeiseksi. Yhteinen messuhanke tiivistää yhteydenpitoa.

Anne-Maria Perttula

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
4 /2002 huhtikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Piirteet olis vaan viimeistely puuttuu sanoi akka, kuvajaistaan vesisangon pinnasta kun katseli.