Putkilahden kylän www-sivujen kehittäminen

Putkilahden kylän asioita on esitelty internetin välityksellä jo useita vuosia. PUTKILAHDEN UUTISIA -verkkolehti on aikanaan syntynyt Veikko Perttulan harrastustoiminnan tuloksena ja aina näihin päiviin saakka sivuston ylläpitokin on tapahtunut talkoohengessä. Uutta sisältöä sivuille on viimevuosina kerätty kylälehdessä julkaistusta materiaalista.

Nyt Putkilahden kyläseura ry on päättänyt tukea ja kehittää kylän www-sivustoa entistä pontevammin yhteistoiminnassa Veikko ja Risto Perttulan (Visiopaja Oy) kanssa. Aluksi huhtikuun kylälehdessä oli kysely, jonka avulla pyrittiin selvittämään Putkilahden kylän www-sivujen käyttöä ja käyttäjien toiveita. Vastauksia on tullut 20 kpl ja näin kehitystyötä varten on jo saatu hyviä vinkkejä.

Kyselyn tuloksia on tarkoitus selostaa yksityiskohtaisesti kesäkuun kylälehdessä. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että innokkaimmin kyselyyn ovat vastanneet muut kuin Putkilahden vakituiset asukkaat. Www-sivuille toivotaan nykyistä enemmän Putkilahden yhdistyksien, yrityksien ja palvelujen esittelyä. Tärkeää on myös kylän kehittämisen suunnitelmat ja paikallisen luonnon esittely. Kehujen lisäksi on tullut myös vähän moitteita ja nöyrin mielin nekin on huomioitu.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Valto Koskinen

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
5 /2002 toukokuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Tämä on sitä Helsingin aikaa eikä mitään paikallista aikaa sanoi Järvis-Väinö, kellojaan kun miehet kehuivat kenen kello parhaiten ajassa pysyy.