Asumismessut rohkaisee muuttamaan maalle

Vespuolen Asumismessut on puolitoista vuotta kestävä pilottihanke, joka toteutetaan Oittilan, Putkilahden ja Rutalahden kylissä Keski-Suomessa. Vuoden Kylien yhteinen ponnistus huipentuu kesällä 2003 järjestettävään messutapahtumaan, josta odotetaan kehittyvän pysyvä käytäntö.

Tavoitteena on rakentaa asumismessuista valtakunnallinen tapahtuma, joka järjestetään vuosittain jossain päin Suomea. Vespuolella luodaan mallia, jossa paikallisen asumiseen ja rakentamiseen liittyvän palvelutarjonnan ohella esiteltäisiin kyliä ympäri maata - jos ei fyysisesti, niin ainakin esite- ja markkinointimateriaalin välityksellä. Lisäksi hankkeen verkkosivuilla saa näkyvyyttä tonttivaranto yli kylä- ja kuntarajojen. Koska nyt pilottina toteutettava hanke on elävän muotonsa ja sisältönsä ansiosta siirrettävissä mihin tahansa kyläyhteisöön missä tahansa Suomessa, on jatkuvuuden turvaaminen perusteltu tavoite.

Vuoden Kylä -arvonimen edellyttämällä tavalla kärkikyliä yhdistää vireä ja pitkäjänteinen kehittämistoiminta, jota toteutetaan yhdistysmuotoisesti. Omaehtoisen talkootyön tukena ovat olleet lukuisat EU-hankkeet. Yhteistä hyvää edustavat myös Päijänne sekä muut luonto- ja maisema-arvot. Putkilahti kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurimaisemakohteisiin, Oittilassa ja Rutalahdessa merkittävyys on maakunnallista. Vuoden kylien lisäksi mukana hankkeessa ovat vireät Päiväkunta ja Nisula, jotka niinikään täyttävät ihanteelliselle asuinympäristölle asetettavat kriteerit.

LUONTAISTA JATKOA KYLIEN AKTIIVISUUDELLE

Asumismessut toteutetaan Oittilan Maamiesseuran hakemana ja hallinnoimana hankkeena, jolle myönnettiin rahoitus Vesuri-ryhmä ry.n kautta alueellisesta maaseudun kehittämisohjelmasta. "Etunimi" - Kylä kelpaa! - viittaa kärkikylien meriitteihin, mutta samalla se uhoaa humoristisessa hengessä etuoikeudesta maaseudulla asumiseen.

Kunnianhimoiset tavoitteet ovat luontaista jatkoa maaseudun elinvoimaisuuden hyväksi tehdylle työlle, jota alueella on omatoimisesti ja pyyteettömästi harjoitettu. Hanke pyrkii rohkaisemaan maalle muuttamista harkitsevia yksityisiä henkilöitä, tukemaan maaseudun asuttamista herättämällä yleistä kiinnostusta kyläyhteisöjä kohtaan sekä tuomaan maaseutuasumista myönteisessä hengessä esille tiedotusvälineissä ja itse tapahtumassa, joka järjestetään 12.7.-20.7.2003.

Pääasialliset puitteet messuille muodostavat kolme kylää, joille kaikille on myönnetty Vuoden Kylä -arvo. Kolmikosta ensimmäisenä tittelin sai Korpilahden etelärajalla oleva Putkilahti, joka noteerattiin valtakunnan parhaaksi 1995. Naapuri Oittila ja Leivonmäen kakkostaajama Rutalahti puolestaan ovat Keski-Suomen Vuoden Kyliä - edellinen mallia 2001, jälkimmäinen 1997.

NIMI VASTAA HANKKEEN SISÄLTÖÄ

Yhdeksän päivää kestävillä Vespuolen Asumismessuilla esitellään maaseu- dun asumismuotoja perinteisistä maalaistaloista uudisrakentamiseen. Osastoilla jaetaan tietoa muun muassa kylien tontti- ja asuntotarjonnasta, elinkeinomahdollisuuksista, etätyöstä, loma-asunnon muuttamisesta pysyväksi asunnoksi, korkotukilainoista ja ekologisesta rakentamisesta. Messujen aikana on myös mahdollisuus tutustua toimiviin tiloihin, maaseudun palveluihin ja yrityksiin sekä erilaisiin käyntikohteisiin.

Lähtökohtana ei ole toistaa asuntomessujen ideaa. Asumismessut painottuu nimensä mukaisesti maalla asumiseen, joten se tuo omaleimaisen täydennyksen alan tapahtumakirjoon. Rakentaminen toki kuuluu asumiseen myös maalla, mutta messuilla tavanomaisempien uudiskohteiden esittely edustaa marginaalia. Näkyvämmin sen sijaan ovat esillä luonnonmukainen rakentaminen ja kierrätysmateriaalin hyödyntäminen.

Luonnonmukaisen rakentamisen osalta on jo käynnistynyt osio, jossa keskeisenä materiaalina on järviruoko. Keväällä kerättyä satoa hyödynnetään ensin grillikatoksen raaka-aineena, mutta jatkossa tavoitteena on myös savusaunan rakentaminen ruoko-savi -menetelmällä.

Lisätietoja: Tarja Nieminen
Vilhuniementie 530
41880 Oittila
P. 014 824 577
040 556 7388
e-mail:wilhunikka@kolumbus.fi
http://www.kotimaalla.com

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
7 /2002 heinäkuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Ei niin pientä mökkiä olekkaan etteikö sinne näin pieni perhe sovi, sanoi Laakeströmmin Riikka, mies ja 11 lasta ja Riikka oli perheen koko, kun Housutorpassa asuivat.