Koulu on jäämässä kylän käsiin

Putkilahden lakkautettu koulu on valtuuston päätöksellä hyväksytty myytäväksi Putkilahden kyläseuralle 500 euron kauppahinnalla. Päätöstä edelsi lyhyt ja kiivas neuvottelu asioiden tiimoilta sekä kunnan tarjouskilpailu, jossa kunta kilpailutti kaikki lakkautetut koulukiinteistöt kaksijakoisella tarjouspyynnöllä. Tarjous jätettiin hinta- ja laatutarjouksena. Laatutarjoukseen tuli kirjata vastauksia siihen, hyväksyy mahdollinen ostaja kunnan toiminnot tiloissaan, tilojen maksullisuus jatkossa, vuokralaiskysymykset, yhteistyömahdollisuudet kunnan ja muiden kylän toimijoiden kesken jne. Lisäksi tuli kirjata ylös niitä asioita, joiden avulla mahdollinen ostaja sitoutuu kehittämään kylää. Tarjousasiakirjoja Putkilahden osalta haki kyläseuran lisäksi pari muuta yksityistä kiinnostunut henkilöä, mutta lopullista tarjousta ei jättänyt kuin kyläseura.

Putkilahden kyläseura on nyt haasteellisen tehtävän edessä. Koulukiinteistön osalta käyttösuunnitelmat, vuokrausehdot ja korjaushankkeet pitää miettiä lopulliseen muotoonsa melko nopealla aikataululla. Kyläseurassa on jo otettu selkeä kanta siihen, että koulualuetta varten perustetaan oma hallinnollinen yksikkö, joka johtaa ja koordinoi kiinteistön toimintoja. Rahoitusta korjauskuluihin ryhdytään hakemaan heti, kun saamme aikataulutuksen ja kustannuslaskennat kuntoon.

Koululla asuu tällä hetkellä kaksi ruokakuntaa ja kolmas on muuttamassa kesän kuluessa. Vuokralaiset jatkavat vanhoilla ehdoilla asumista.

Kunta lohkaisee kaupan yhteydessä alueesta kaksi yleiskaavassa merkittyä tonttia itselleen ja ne ovat nyt myynnissä. Jos olet vailla Päijänne-näkymällä olevaa omakotitalon paikkaa, kannattaa nyt hankkia hyvä tontti keskeltä kylää.

Kouluasioissa edetään pikku hiljaa ja kauppakirjat allekirjoitetaan, kunhan valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

A-MP

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
7 /2002 heinäkuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Huutolaispoikana elämän kun aloittaa ja talonisäntänä sen lopettaa silloin elämän koulu on opit antanut.