Koulu on vihdoinkin meidän

Putkilahden koulukiinteistön osto on ollut osaltamme jälleen monivaiheinen prosessi, mutta nyt se on saatu päätökseen. Kauppakirjat on allekirjoitettu 24.9. ja lainhuuto vireillä.

Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus Korpilahden kunnan virastotalolla 24.9.2002.

Keskellä Putkilahden kyläseuran puheenjohtaja Anne-Maria Perttula ja kyläseuran varapuheenjohtaja Veikko Riikonen.

Monivaiheisen kaupanteon jälkeen Putkilahden kyläseura ry:n omistukseen on siirtynyt koulun rakennukset ja niiden alla olevat maa-alueet. Kauppaan eivät kuuluneet rantayleiskaavassa tonttipaikoiksi merkityt alueet eikä pienpuhdistamon alue. Kauppa sisälsi vesiyhtymän, pienpuhdistamon ja sähkön liittymät. Kauppahinta oli 500 € ja hinta on suoritettu. Kaupanteossa sovittiin, että voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät kyläseuralle vanhoina sopimuksina eikä ehtoja tässä vaiheessa pääsääntöisesti muuteta.

Omistusoikeus siirtyi kauppahinnan maksun yhteydessä ja kaikki sopimukset ym. velvoitteet siirtyivät kyläseuralle 1.10. alkaen.

Koululla on tällä hetkellä voimassa kaksi vuokrasopimussuhdetta ja kolmas astuu voimaan 1.11., jolloin Heljä Taavitsaisen ja Juhani Paavolan perhe muuttaa koululle.

Muutoksia jonkin verran tiedossa. Rakenteellisesti koululla on tehty jo jonkin verran muutostöitä. Keittolaan ja opettajanhuoneessa johtanut ovi poistuu käytöstä ja jää ainoastaan tulevien vuokralaisten käyttöön. Ainoa kulkutie jatkossa koulun sisätiloihin tulee olemaan pääoven kautta. Koulua voi varata erilaisiin käyttötarkoituksiin 1.10 alkaen ensin Marja Riikosen kautta ja myöhemmin asiasta tiedotetaan sitten tarkemmin, kun saamme neuvottelut loppuun käytyä.

Kyläseura neuvottelee käyttökorvauksista tarpeen mukaan ja pitempiaikaiset, säännölliset käyttäjät tulevat saamaan "paljousalennusta".

Työtä koulun eteen jatkossa. Koulun omistaminen kyläseuralle on melkoinen haaste ja vaatii työtä kaikilta kylän asukkailta. Toivomme hartaasti, että koulu koetaan yhteiseksi toimitilaksi, jonka vuoksi hieman hikeä ja rahaa ollaan valmiita satsaamaan. Ensimmäinen urakka meillä on siivota rakennus kunnolla ja se tapahtuu 12.10. siivoustalkoiden merkeissä. Hanke- suunnitelmat ovat tekeillä ja niillä pyrimme saamaan rahaa niin investointeihin kuin toimintakuluihinkin jatkossa. Koulun hallinnointi ja asioiden hoito pyritään keskittämään pienen iskuryhmän käsiin, joka sitten vastaa työstään kyläseuralle. Toistaiseksi emme voi perustaa yhtiötä hoitamaan koulukiinteistöjen asioita, koska emme voi siirtää ilman mittavaa sanktiota kiinteistöä yhtiön omistukseen (uhkasakko kauppaan liittyneenä).

Koulun kunnostustyö tulee vaatimaan taloudellista panosta lähivuosina mittavan määrän. Sen johdosta kyläseura tulee pitämään varainkeräystempauksia jatkossa, johon toivomme suhtauduttavan myönteisesti ja johtokuntaa kannustavasti. Koskisen Reino kerran kokouksessa totesi, että tämä koulu on minun isäni tekemä, joten kiinnostunut olen sitä hoitamaan. Toivon hartaasti, että tämänkaltainen isien työnjäljen kunnioittaminen innoittaisi meitä muitakin suojelemaan ja pitämään koulurakennuksemme kunnossa, toimivina rakennuksina vaikkei koulutoimintaa niissä enää nähtäisikään.

Kouluasioista siis perästä kuuluu!

Anne-Maria Perttula

KOULUN KÄYTTÖKORVAUKSET (voimassa toistaiseksi) .
Tunti 1/2 vrk vrk
Koko koulu (valkea rakennus)15 € 35 €60 €
Luokkahuone (pihan puoleinen)5 € 15 €.
Keittiö ja ruokala7 € 20 €.
Jumppasali5 € 15 € .
Sauna20 €. .

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
10 /2002 lokakuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Syöty on, en tiedä oliko jo tienattu sanoi renki, pöydästä syömästä kun nousi pois.