www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Lasten ja nuorten toimintailta

Kyläseura lähtee mukaan toteuttamaan lasten ja nuorten toimintailtaa yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa. Toimintaillat käynnistyivät 7.11. ja niitä on tarkoitus jatkaa jouluun asti joka viikko. Toimintailtojen vetäjäksi ovat lupautuneet Ulla Arisalo-Larkiala, Seppo Larkiala, Tarja Halttunen ja Heljä Taavitsainen sekä lisäksi 4H-neuvoja Mira Laitinen.

Toimintailtojen käynnistämisellä pyritään saamaan kylän lapset ja nuoret tutustumaan toisiinsa ja sitä kautta myös kylähenkeä heihin. Alle 18-vuotiaita lapsia on kylällämme tällä hetkellä 33 kappaletta ja koska heillä ei ole yhteistä opinahjoa, on oletettavaa, että lapset jäävät jonkin verran vieraaksi toisilleen ilman yhteistä toimintaa ja tapahtumia.

Kyläseura tukee toiminnan aloittamista tämän vuoden loppuun asti siten, ettei lapsille aiheudu siitä kustannuksia. Vuoden 2003 alusta katsotaan sitten, miten toimintaillasta maksuja voidaan periä ja millaisin ehdoin.

Kuljetuksista vastaavat vanhemmat ja tämän vuoden ajan lasten omat vakuutukset kattavat mahdolliset tapaturmat. Kyläseura ottaa kiinteistöön liittyneenä vastuu- ja vahinkovakuutuksen.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/2002]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke