www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Nuorten kerhotoiminta jatkuu

Lokakuun lopulla viime vuonna aloitettu lasten ja nuorten kerhoilta torstaisin on lunastanut paikkansa jatkuvana toimintana Koulupuistossa. Kävijämäärät ovat liikkuneet kymmenen ja kahdenkymmenen välillä ja pikagallupin mukaan lapset ovat olleet tyytyväisiä toimintaan. Ohjaajina kerhoilloissa ovat toimineet Tarja Halttunen (4H-kerhotoiminta), Heljä Taavitsainen, Pekka Huuskonen, Ulla Arisalo-Larkiala ja Seppo Larkiala.

Kerhoja jatketaan tämän vuoden puolella, mutta nyt joudutaan sitten ratkaisemaan kerhon osalta taloudelliset kysymykset. Kerho tarvitsee toimintaansa varten välineistöä, materiaaleja sekä selkeän toimintasuunnitelman. Lisäksi joudutaan kustannuksissa ottamaan mukaan kiinteistön ylläpidosta aiheutuvia menoeriä. Vanhemmille tullaan lähettämään tiedustelu heidän ajatuksistaan kerhon osalta ja toiveista jatkon suuntaan. 4H-yhdistys on lähettänyt omalta osaltaan jäsenmaksukirjeen jo viime vuoden puolella, joka antaa jäsenmaksun suorittamisen jälkeen oikeuden käyttää 4H-yhdistyksen tarjoamia etuja mm. vakuutusturvan ja Nuorten Sarka-lehden.

Kyläseuralla on vakuutusturva myös Koulupuistossa tapahtuvia toimintoja varten, mutta varsinaista vakuutusta kerhossa tapahtuvia tapaturmia varten ei ole toistaiseksi. Kiinteistömenojen kattamiseksi tullaan kaikilta kerholaisilta perimään kerhomaksu vuodelle 2003 siten, että se on 10 euroa lapselta ja jos perheestä on useampi lapsi mukana, on sisaralennus 5 euroa.

Toimintasuunnitelma pyritään saamaan mahdollisimman pian niin lasten kuin vanhempienkin tietoon ja nyt on mahdollisuus vielä vaikuttaa sen sisältöön. Ottakaa yhteyttä kerhojen vetäjiin ja antakaa vinkkejä.

Anne-Maria Perttula

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 1/tammikuu 2003]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke