www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke käynnistyy

Putkilahden kylällä käynnistyy maisemanhoidon kehittämishanke. Hank- keessa pääosassa on kuvankaunis valtakunnallisestikin arvokkaaksi luokiteltu maisema sekä kylän kehittämisedellytysten tukeminen.

Hankkeen tavoitteena on turvata Putkilahden maisema-arvojen säilyminen ja kehittää alueen maisemanhoitoon uusia toimintamalleja. Lisäksi tuetaan kylän kaavoituksen käynnistymistä ja selvitetään mahdollisuuksia perustaa luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue tukemaan kylän kehitystä. Hanke perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kyläläisten kanssa.

Hanke käynnistyy kylällä maaliskuussa. Ensimmäinen kyläilta on torstaina 20.3. klo 18 Putkilahden koululla. Kyläillassa pohditaan yhdessä hankkeen tavoitteita ja tehtäviä toimenpiteitä sekä esitellään hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Iltaan on kutsuttu kaikkien kyläläisten lisäksi hankeen rahoittajat ja muut yhteistyötahot esittäytymään.

Yhteistyö asukkaiden kanssa jatkuu koko hankkeen ajan. Hankkeen käynnistäjinä ovat Putkilahden kyläseura, Korpilahden kunta, ympäristöministeriö, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ympäristökeskus. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen ympäristökeskus. Vuoden 2003 loppuun saakka kestävän hankkeen kokonaiskustannusarvio on 30 000 euroa, josta ympäristöministeriö rahoittaa puolet.

Projektin vetäjäksi on valittu suunnittelija Liisa Horppila-Jämsä, joka aloittaa työt 1.4.2003 alkaen.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2003]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke