www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Maisemanhoitohanke käynnistyy kyläillalla

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke käynnistyy kyläillassa 20.3. Putkilahden koululla. Ilta alkaa klo 18.30. Kahville ja jutustelemaan voi tulla jo klo 18 alkaen. Kyläiltaan ovat tervetulleita kaikki kyläläiset. Illan aikana esitellään hankkeen tavoitteita sekä ohjausryhmän jäsenet. Tarkoituksena on yhdessä keskustella maisemanhoidosta Putkilahdessa ja siitä, millaisia tavoitteita nyt käynnistyvässä hankkeessa halutaan painottaa. Illan aikana mietitään myös millaisia hankkeeseen osallistumismahdollisuuksia halutaan.

Hankerahoituksen saaminen on perustunut tiettyihin asetettuihin tavoitteisiin. Tarkoituksena on tutkailla kokonaisvaltaisesti Putkilahden valtakunnallisesti arvokkaan alueen maisemanhoidon tilaa, tehdä ajantasalla oleva maisemanhoidonsuunnitelma, maisema-analyysi ja rakentamistapaohjeet, tukea alueen kaavoittamista sekä selvittää luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisen edellytyksiä alueella. Tärkeä osa maisemanhoitohanketta on yhteistyö asukkaiden kanssa. Siksi on hyvä, että hankkeen lopulliset tavoitteet määritellään yhdessä. Hankerahoituksen taustana olevat tavoitteet ovat yhteisen pohdinnan pohjana.

Talvimaisema Putkilahdessa.

Kuva: Osmo Weijo

Yhteistyöhön kyläläisten kanssa liittyvät kiinteästi erilaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa hankkeeseen ja tuoda esiin omia mielipiteitä. Kyläillassa pohditaan millaisia osallistumismahdollisuuksia hankkeeseen halutaan. Osallistuminen voi olla monenlaista: esimerkiksi kyläiltoja, talkoita, haastatteluja, pienryhmätyöskentelyä, suunnittelijan "vastaanottoaikoja", maisema- kävelyjä, tilakäyntejä,... Tarkoitus on miettiä yhdessä, miten osallistuminen olisi parasta järjestää ja sopia alustavasti aikatauluista.

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeelle on koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmään on pyydetty edustajat Putkilahden kyläseurasta, Keski-Suomen liitosta, Korpilahden kunnasta, Keski-Suomen metsäkeskuksesta, Jyväskylän yliopistosta, Keski-Suomen TE -keskuksesta, Keski-Suomen maaseutukeskuksesta ja maataloustuottajista. Ympäristöministeriön edustajana ryhmässä on ylitarkastaja Silja Suominen. Maa- ja metsätalousministeriön edustajaksi on pyydetty ylitarkastaja Tarja Haaranen. Kyläillassa ohjausryhmän jäsenet tulevat esittäytymään ja kuuntelemaan kyläläisten ajatuksia hankkeesta ja maisemanhoidosta.

Ensimmäinen kyläilta on hyvä tilaisuus vaikuttaa siihen, miten hankkeen kylälle tuomat resurssit saadaan käyttöön kylän kehitystä tukemaan. Kyläläiset ovat lähiympäristönsä ja kylämaisemansa parhaita asiantuntijoita. Putkilahtelaisten esimerkillinen kiinnostus kylämaisemaansa kohtaan on ollut tärkeä tekijä hankerahoituksen saamisessa. Nyt on mahdollisuus jälleen osoittaa tätä intoa ja tulla mukaan kyläiltaan.

Virva Savolainen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 3/maaliskuu 2003]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke