www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Ympäristötuen erityistuet haettavissa 30.5. saakka

Onko tilallasi vanhoja luonnonlaitumia? Entäpä suojavyöhykkeiksi sopivia jokivarsia? Oletko harkinnut siirtymistä luomuun? Jos vastauksesi on kyllä, nyt on aika toimia.

Maatalouden ympäristötuen erityistuet on tarkoitettu ympäristöä säästävien viljelymenetelmien käyttöönottoon ja luonnonarvoja säilyttävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tuen edellytyksenä on viljelijän ja TE-keskuksen välinen sopimus, jossa viljelijä sitoutuu tukiehtojen noudattamiseen sekä tiettyjen, tukityypin mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen. Sopimus tehdään 5 tai 10 vuodeksi, ja se on viljelijää sitova. Tuki korvaa sopimusalueella tehtävistä töistä aiheutuneita kustannuksia, materiaali- ja tarvikekuluja sekä peltoalan vähenemisestä johtuvia tuki- ja tulonmenetyksiä.

Monista muista vuosista poiketen ei tänä keväänä mitään tukimuotoa ole rajattu haun ulkopuolelle vaan kaikki sopimustyypit ovat käytössä. Tämä koskee sekä täysin uusia sopimuksia, että päättyvien sopimuksien uudistamisia. Olemassa oleviin sopimuksiin voidaan myös hakea lisäalueita. Haku päättyy yhtä aikaa muidenkin tukien kanssa eli toukokuun lopussa. Viimeistään silloin on eritystukihakemusten oltava tilan sijaintikunnan maaseutuasiamiehellä.

Erityistuen sopimustyypit ja maksimitukitasot ovat:

1) suojavyöhykkeiden perustaminen 449,90 €/ha
2) kosteikot ja laskeutusaltaat 449,90 €/ha
3) säätösalaojitus 156,41 €/ha
4) säätökastelu 156,41 €/ha
5) kuivatusvesien kierrätys 156,41 €/ha
6) pohjavesialueiden peltoviljely 112,69 €/ha
7) luonnomukainen viljely 147,16 €/ha
8) lannan käytön tehostaminen 65,59 €/ha
9) perinnebiotoopin hoito 420,47 €/ha
10) luonnon monimuotoisuuden edistäminen 420,47 €/ha
11) maiseman hoito 336,38 €/ha
12) alkuperäisrotujen kasvattaminen 168,19 €/ey

Joissakin sopimustyypeissä viljelijältä vaaditaan hakemuksen lisäksi suunnitelma kohteen perustamis- ja hoitotoimenpiteistä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Tämä hoitosuunnitelma on syytä laatia huolellisesti, koska sekä TE-keskuksen päätös hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, että maksettavan tuen suuruus ja sopimuksen valvonta perustuvat siinä esitettyihin toimenpiteisiin ja kustannuksiin. Lisätietoja ja apua suunnitelmien laatimiseen saat Keski-Suomen maaseutukeskuksen neuvojilta.

Maisemanhoidonneuvoja Pekka Ilén

ProAgria

Keski-Suomen maaseutukeskus

p. (014) 443 7208,

pekka.ilen@ksmsk.fi

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2003]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke