www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Lehti tänään

Putkilahden kylälehti on hyvin samannäköinen ja -oloinen kuin kymmenen vuotta sitten. Ainoastaan tekniikassa on tapahtunut edistystä. Lehden tavoitteet ja toimintatavat ovat säilyneet. Talkootyötä lehden ilmestymisessä on miltei sata prosenttia. Ainoa maksullinen osuus liittyy lehden painatukseen. Meistä lehden tekijöistä ei kukaan ole ammattilainen ja sekin näkyy lehdessä. Sen verran olemme kuitenkin asiaa opiskelleet, ettei lehden toimittamisen osalta kovin isoja eettisiä pulmia pääsisi syntymään ja kovin isoja kunnianloukkaussyytteitä voisimme välttää. Taloudellisessa mielessä lehden tekeminen on kannattamaton bisnes, mutta mukava harrastus. Melko usein sen synnyttäminen on tuskainen prosessi, kun ei välttämättä kirjoittamisen aloittamisvaiheessa ole aavistustakaan, mistä seuraavan artikkelin kirjoittaisi tai mitä pääkirjoituksessa lausuisi. Mutta kymmenen vuotta on lehti suhteellisen säännöllisesti ilmestynyt eikä kovin monesti ole haukuttu, jos ei ole kehuttukaan.

Lehden toimittamiseen ja tekstien tuottamiseen osallistuu 3-4 henkilöä säännöllisesti ja satunnaisesti löytyy kirjoittajia niin kylältä kuin kylän ulkopuoleltakin. Joitakin on saanut pitkäänkin houkutella tekstien tekemiseen ja kynnys on turhankin korkealla monella kirjoittamisen suhteen. Yhtään tuotosta ei ole diskattu lehden ulkopuolelle joskin välillä niitä on joutunut jonkin verran oikoluvun tai puhtaaksikirjoittamisen vaiheessa muokkaamaan. Omia tekstejäni olen useinkin joutunut saneeraamaan. Kirjoitusvirheitä välillä vilisee tarkastakin oikoluvusta huolimatta ja asiavirheitäkin valitettavasti välillä lehteen eksyy.

Lehden aineisto tuotetaan pääsääntöisesti jokaisen ilmestymiskuukauden ensimmäiseen päivään mennessä Valto Koskiselle, joka atk-ohjelmistoja apuna käyttäen taittaa lehden kirjapainokuntoon.

Lehti toimitetaan Jyväskylään joko postitse tai talkookuljetuksin Jyväs-Monisteeseen kopioitavaksi. Lehden kopioinnista vastannut yritys on ollut hyvin joustava koko yhteistyökauden ajan ja he ovat tulleet jopa kesälomaltaan lehteä kopioimaan tarvittaessa.

Lehti palaa kotikonnuilleen jonkun Jyväskylässä työ- tai asiointimatkalla olleen mukana. Koskisessa alkaa sitten talkoot osoitetarrojen ja postimerkkien liimaamisen muodossa. Kirsti Koskinen lajittelee lehdet jakoreittien mukaisesti pusseihin ja niin pääsevät kylän omat tossujakajat liikenteeseen. Tossujakajiemme keski-ikä on n. 65-vuotta ja työ käy heiltä melkoisella rutiinilla. Joskus on tosin silmälasit jääneet kotiin ja jonkun laatikkoon on saattanut pujahtaa väärän kuukauden lehti, mutta aina on kuitenkin pyritty lehti toimittamaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Postitse lehdet kulkeutuvat kylän ulkopuolelle. Lehden viimeisin ilmestymispäivä lukijoille on pyritty pitämään ilmestymiskuukauden 15. päivää. Aina se ei ihan onnistu ja etenkin postin välityksellä kulkeutuvat lehdet ovat yllättävänkin kauan matkalla. Virran Puodista ja osuuspankin Putkilahden konttorista lehteä voi ostaa irtonumerona sen jälkeen, kun tossujakajat ovat saaneet lehtikierroksen tehtyä. Lehti ei toki ilmesty kaikkiin putkilahtisiin talouksiin tilauksesta. Valtaosa lehdistä lähtee kylän ulkopuolelle postin välityksellä.

Jokaisen lehden tekemiseen tekstistä lukijalle kuluu aikaa n.1-3 viikkoa. Sen lisäksi lehden toimituskunta (Valto Koskinen, Marja Riikonen, Esko ja Anne-Maria Perttula) kokoontuu n. kolmen kuukauden välein pohtimaan, mitä seuraavissa lehdissä kirjoitetaan, mikä on taloustilanne ja miten lehteä viedään eteenpäin. Hallinnollisesti lehti on kyläseuran osakokonaisuus ja lehden kustantajana toimii kyläseura. Putkilahden kylälehdellä on "autonominen asema" seuran sisällä ja toimituskunta saa itse päättää toimintalinjoista ja tavoista, kunhan ne eivät ole ristiriidassa kyläseuran toimintalinjausten kanssa. Taloudellista tarkkailua lehden osalta ylläpitävät tilintarkastajat Anja Peuha ja Tauno Rantalainen.

Putkilahden kylälehti on kylän virallinen äänenkannattaja, joka toimii kylän tapahtumien ja asioiden tiedottajana, historian tallentajana, henkilökuvien luojana ja kylän oman imagon sekä hengen ylläpitäjänä ja edelleen siirtäjänä. Lehti on muualla asuville linkki kotikylään ja se on luettavissa hyvin pitkälti myös internetin välityksellä missä päin maailmaa tahansa.

Ilman tekijöitä, talkoohenkeä, lukijoita, tukijoita ja aktiivisia ihmisiä lehteä ei olisi. Putkilahden kylälehti haluaa erityisesti pienin muistolahjoin palkita lehden tekemisessä alusta asti mukana olleita ja nykyisiä aktivisteja lehden hyväksi. Kiitollisena ansioista lehden hyväksi muistamme seuraavia henkilöitä:

  • Lehden perustaja: Veikko Perttula
  • Lehden toimituskunta: Anne-Maria Perttula, Valto Koskinen, Marja Riikonen, Esko Perttula
  • Lehden valokuvaaja: Osmo Weijo
  • Lehden toimittajat: Reino Koskinen, Aune Turunen, Kirsti Koskinen
  • Lehden tilintarkastajat: Anja Peuha, Tauno Rantalainen
  • Lehden tossujakajat: Anu Tarvainen, Risto Tarvainen, Kirsti Koskinen, Kirsti Kaunisto, Aino Riikonen, Niilo Huujärvi, Martti Huujärvi, Jorma Autioniemi
  • Lehden mainostajat ja sponsorit: Virran Puoti, Pekka Salonen, Korpilahden osuuspankki, Kaija Mäkinen, Korpilahden rauta ja rakennuspalvelu, Pertti Siltala, Midare Oy, Heikki Peuha, Korpilahti-lehti, Annemari Maukonen
  • Lehden kopiointi: Jyväs-Moniste
Suuri kiitos kuuluu myös teille kaikille lehden tilaajille ja lukijoille sekä satunnaisesti mainoksin ja ilmoituksin lehden taloutta tukevat yksityiset ja yrittäjät. Ilman teitä kaikkia, lehteä ei olisi!

Anne-Maria Perttula
päätoimittaja

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2003]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke