www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Maisema-alue puhutti kyläillassa

Putkilahden maisemanhoitohankkeessa järjestettiin 28.4. jo toinen kyläilta reilu kuukausi sitten olleen aloitustilaisuuden jälkeen. Nytkin paikalla oli runsaasti asiasta kiinnostuneita kyläläisiä. Ylitarkastaja Silja Suominen ympäristöministeriöstä oli saapunut kertomaan luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta.

Silja Suominen kertoi, että maisema-alueen perustaminen on keino vaalia maisemaa niin, että se säilyy myös tuleville sukupolville. Maisema-alueen perustamisen edellytyksenä on, että alueella on riittävät maisemalliset arvot, paikalliset asukkaat ja viranomaiset sitoutuvat hankkeeseen ja se, että alueelle laaditaan maisemanhoidon suunnitelma alueen ominaispiirteiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Maisema-alueen perustamispäätökseen liittyy selostus alueen arvoista ja sen suojelun ja hoidon tavoitteista. Perustamispäätös voi sisältää tarpeen mukaan määräyksiä. Määräykset voivat koskea vain maiseman olennaisten piirteiden säilyttämistä, eivätkä ne voi edellyttää aktiivisia toimenpiteitä. Määräykset eivät myöskään saa aiheuttaa merkityksellistä haittaa kiinteistönomistajalle. Lisäksi perustamispäätökseen liittyy hoito- ja käyttösuunnitelma, joka sisältää suosituksia alueen hoidosta.

Minkälaisia vaikutuksia maisema- alueen perustamispäätöksellä on? Viranomaisvaikutuksina voidaan nähdä ohjausvaikutukset alueen maankäytön suunnitteluun ja viranomaisten rahoituspäätöksiin. Maisema-alueet olisivat etusijalla erilaisten ympäristönhoitohankkeiden rahoitusta mietittäessä. Entä muut hyödyt ja mahdolliset haitat? Oletettavasti kylä saisi maisema-aluepäätöksestä imagohyötyä, jota voitaisiin käyttää hyväksi alueen markkinoinnissa. Alueen kiinnostavuus ja houkuttelevuus asunto- ja tonttimarkkinoilla sekä matkailukohteena lisääntyisi. Päätös viestisi niin asukkaille kuin ulkopuolisillekin turvallisuudesta ja jatkuvuudesta - ympäristöstä ja maisemasta halutaan huolehtia siten, että se säilyy myös tulevaisuudessa.

Asiasta käydyssä keskustelussa eniten kysymyksiä herättivät maisema-alueen perustamispäätökseen mahdollisesti sisältyvät määräykset. Sitovatko määräykset yksittäistä maanomistajaa tai tulevia sukupolvia liiaksi? Voiko niistä kieltäytyä? Silja Suominen kertoi, että perustamispäätös voidaan tehdä myös ilman määräyksiä, mutta määräykset voidaan nähdä myös mahdollisuutena turvata aluetta ulkopuolelta tulevilta hankkeilta, esimerkiksi isoilta voimalinjoilta tai vastaavilta infrastruktuuri-hankkeilta.

Luonnonhoitopäällikkö Seija Tiitinen-Salmela Keski-Suomen metsäkeskuksesta kertoi, että metsäkeskus voisi hakea jatkossa erillistä rahoitusta maisemapainotteisten metsäsuunnitelmien laatimiseen Putkilahdessa. Tästä maanomistajat saisivat konkreettista hyötyä ja metsämaisema-arvot tulisivat huomioiduksi.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2003]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke