www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Metsäluonnon hoitoa vapaaehtoisin keinoin

Valtioneuvosto hyväksyi viime syksynä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman. Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja täyden korvauksen periaatteisiin. Ohjelman takana ovat yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ja mm. MTK on asiassa mukana.

Monimuotoisuusohjelma on osin täysin uusia ideoita hakeva. Tämän vuoksi on mahdollisuus hakea kesäkuun loppuun mennessä ns. yhteistoimintaverkosto-hankkeeseen rahaa. Hankkeessa on tärkeää, että hanke on maanomistajalähtöinen, aktiivinen ja luontonsa ja maisemansa puolesta monimuotoinen yhteistyöhanke.

Ykkösideana Keski-Suomessa voisi olla Päijänteen ympäristöön liittyvä kylien aktiivisuus ja luonnon ja maiseman monimuotoisuus. Vaarun alue olisi ydinalue, johon liittyisi Putkilahden, Oittilan ja Rutalahden kylät ja maanomistajat, toisessa päässä olisi uusi Leivonmäen kansallispuisto.

Metsänkäsittely näkyy Putkilahden maisemassa. Korkeiden mäkien ja rantametsien käsittelyssä voi olla epätietoisuutta. Yhteistoimintaverkosto -hankkeesta voi hakea rahaa esimerkiksi maisemapainotteiseen metsäsuunnitteluun tai puronvarsien suojavyöhykkeiden korvaamiseen.

Mitä hyötyä maanomistajille?

  • Maisemapainotteinen suunnittelu
  • Voi hakea korvausta myös elinympäristöjen korvaukseen
  • Leimikon tarkat rajaukset, säästöpuiden sijoittelu
  • Matkailuyrittäjien elinkeinojen tukeminen
  • Epätietoisuuden sijaan tieto ja korvaus - ei harmaita alueita
  • Täysin vapaaehtoista
  • Täyden korvauksen periaate

Hankkeeseen haetaan rahaa vain siinä tapauksessa, että maanomistajat ovat kiinnostuneita lähtemään mukaan. Tämän vuoksi soittakaa minulle, sanokaa mielipiteenne ja kyselkää. Soittakaa 20.6. mennessä.

Yhteistyössä
Seija Tiitinen-Salmela
Keski-Suomen metsäkeskus
014-715452, 0400-188218
seija.tiitinen-salmela@metsakeskus.fi

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2003.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke