www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Kyläseuran syyskokous

Kyläseuran sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Koulupuistossa 30.11.2003.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Anne-Maria Perttula. Johtokunnan jäseninä jatkaa Veikko Riikonen, Niilo Huujärvi, Matti Ruth, Valto Koskinen ja Timo Suominen. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Anna-Maija Nieminen. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Ulla Arisalo-Larkiala, Riitta Hakanen ja Risto Mattila.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on pääasiassa samat toimintanimikkeet kuin kuluvana vuonna. Kokouksessa johtokunnan taholta tuotiin esiin, että kuluvana vuonna kesäajan toimintaa ja tapahtumia oli enemmän kuin toiminnassa mukana olevat ehtivät kohtuudella järjestää. Ensi vuonna vastaavaa toimintaa tulee olemaan paljon vähemmän.

Koulupuisto rakennuksineen kaipaa lisää toimintaa, kunnossapitoa sekä peruskorjauksia ja näiden asioiden hoitamiseen johtokunta joutuu paneutumaan entistä enemmän joka tapauksessa.

Talousarviossa ensi vuoden varsinaisen toiminnan tulot ja menot ovat tasapainossa. Talousarvion loppusumma on 32 670 euroa. Lisäksi talousarviossa on varauduttu tuleviin peruskorjaushankkeisiin.

Valto Koskinen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 12/joulukuu 2003.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke