www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Mahdoton tehtävä

Joulu on ovella ja valmistautuminen kristikunnan tärkeimpään juhlaan on käynnissä. Joulun vietto rauhan ja rakkauden juhlana on tänäkin päivänä mahdoton tehtävä. Ei ehkä näin kylän näkökulmasta, mutta yleismaailmallisena ilmiönä kyllä. Rauhaa ja hyvää tahtoa ei koko maailmaan riitä vaikka kuinka vuosi vuodelta sitä toivotaan. Me olemme kuitenkin onnellisessa asemassa. Rauha meillä on, kiitos veteraanisukupolvien, ja hyvää tahtoakin riittää.

Pientä kylätappelun meininkiä on ollut havaittavissa kylällä. Luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen suunnittelu ja pohjatyöt ovat käynnistäneet vilkkaan keskustelun ja sen myötä myös tunteet ovat kuumentuneet. Kyläseura on puolueettomana kylän asioiden ajajana toiminut keskustelun käynnistäjänä ja mahdollistajana. Viimeisin kyläkokous osoitti, ettei vieläkään asiasta ole riittävästi tietoa mennyt perille ja paljon on ennakkoluuloja sekä vastustavia asenteita asiaa kohtaan. Varsinaisissa infokokouksissa on ollut kovin vähän kyselijöitä ja asiaan tutustujia.

Henkilökohtaisesti harmittaa, että kuitenkin kylältä löytyy runsas joukko naisia, miehiä ja lapsia, jotka allekirjoittavat hanketta vastustavan kansalaisadressin. Toivon hartaasti, että allekirjoittajat ovat perehtyneet perin pohjin kyseisen hankkeen vaikutuksiin niin maanomistajan kuin koko kylänkin kannalta. Itse näen hankkeen oivallisena mahdollisuutena ja työkaluna tulevaisuudessa kyläseuran sekä maanomistajankin näkökulmasta silloin, kun olemme vaatimassa erityisrahoituksia ja - menettelytapoja omiin tarpeisiimme.

Maisemasuunnittelun ohjausryhmän tehtävä lienee myös mahdoton tilanteessa, jossa kansalaiset ottavat valmiiksi kantaa kielteisesti asiaan, jota ei ole vielä kunnolla edes esitelty ja josta ei haluta asiallista esittelyä. Tärkein kysymys lienee: "Mitä lisäarvoa tuo kylälle ja maanomistajalle päätös luonnonsuojelulain mukaisesta maisema-alueesta?".

Kädessäsi on vuoden viimeinen kylälehti. Olemme pyrkineet tarjoamaan kylän asioista kertovan lukupaketin vuoden jokaiselle kuukaudelle niin monipuolisena kuin se kulloinkin on ollut mahdollista. Sisältöön voi jokainen omalta osaltaan vaikuttaa jatkossakin. Kirjoittamalla ja tuottamalla aiheita lehden kirjoittajille, olet mukana luomassa kylälle sen toiveita vastaavaa tiedotusvälinettä.

Putkilahden kylälehden toimituskunta toivottaa kaikille lehden lukijoille rauhallista ja hyvää joulua!

Putkilahdessa 7.12.2003
Anne-Maria Perttula

[Putkilahden kylälehden 12/joulukuu 2003 pääkirjoitus.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke