www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Kyläseura tiedottaa

Kyläseuran jäsenmaksut
Putkilahden kyläseura rahoittaa osittain jäsenmaksujen turvin kyläseuran toimintaa. Nykyiset jäsenet tulevat saamaan jäsenmaksulapun postitse lähiaikoina ja uudet jäsenet voivat ilmoittaa halukkuutensa liittyä seuran jäseneksi Marja Riikoselle tai muille johtokunnan jäsenille. Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa. Kyläseuran kokouksissa päätösvaltaa voivat käyttää ainoastaan kyläseuran jäsenet ja jäsenille on pyritty tarjoamaan vuosittain joitakin tapahtumia jäsenetuna.

Kyläseuran johtokunta vuonna 2004
Kyläseuran johtokunnassa toimivat kuluvana kautena puheenjohtajana Anne-Maria Perttula (viimeinen kausi), Valto Koskinen, Timo Suominen, Veikko Riikonen, Niilo Huujärvi, Matti Ruth ja Anna-Maija Nieminen (sinisen koulun asukas). Marja Riikonen jatkaa tiliasioiden hoitoa. Varajäseninä johtokunnalle toimivat Riitta Hakanen, Risto Mattila ja Ulla Arisalo-Larkiala. Seuran tilejä tarkistaa Tauno Rantalainen ja Marja Kuisma toimintakauden osalta.

Toimintasuunnitelma keskittyy Koulupuistoon
Putkilahden kyläseura ry on syyskokouksessaan vahvistanut kyläseuran toimintasuunnitelman vuodelle 2004. Toiminta painottuu tulevana vuonna Koulupuisto-kiinteistön kunnostamiseen ja kehittämiseen. Tapahtumia ja erilaisia tempauksia järjestetään sen mukaan kuin aika ja energia antaa myötä. Kylän uusia asukkaita muistetaan, yhteyksiä naapuriseuroihin ja kyliin ylläpidetään sovitellen normaaliin toimintaan. Asukashankintaan ja tonttimarkkinointiin ei tällä erää panosteta johtuen siitä, että kaavoitus ei etene vuoden 2004 aikana Putkilahdessa. Yhteyksiä ulkomaailmaan ylläpidetään internet-sivustoilla ja kylälehden välityksellä.

TE-keskus antoi tukipäätöksen Koulupuistolle
Joulun alla saapui päätös eu-rahoituksesta Koulupuistoon. Alueellisen maaseutuohjelman kautta TE-keskus myönsi kyläseuralle 38 624 euroa rakentamiseen ja kehittämishankkeeseen. Hankehakemuksen mukaiset kokonaiskustannukset olivat 102 309 euroa, joten vajaa puolet suunnitelluista toimenpiteistä saavat avustusta. Myönnetty rahoitusavustus jakaantuu siten, että 13 542 euroa voidaan käyttää koulupuiston kehittämiseen (toiminnallista kehittämistä), 4 980 euroa laitteisiin ja kalusteisiin sekä loput 20 102 euroa rakentamiseen.

Kyläseuran johtokunta laatii kuluvan kuun aikana suunnitelman puuttuvan rahoitusosuuden kattamisesta ja rahoituksen hankinnasta. Te-keskuksen päätös on voimassa ajalla 25.4.2003 - 31.12.2005 ja ensimmäinen rahoituserä tulee nostaa vuoden sisällä päätöksen antamisesta.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 1/tammikuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke