www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Maisemahanke

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke on syksyn aikana kovasti puhutellut kyläläisiä. Moni on nyt joutunut miettimään, mitä erityispiirteitä putkilahtelaisessa maisemassa on. Voiko maisemalle jotakin tehdä - hyvää tai pahaa? Hankkeen vastustajat ovat olleet äänekkäitä ja aktiivisia. On myös runsaasti sellaisia kyläläisiä, jotka uskovat maisemahankkeen edistävän kylän elinvoimaisuutta ja hyvää mainetta viihtyisänä asuinympäristönä...

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeen ohjausryhmä on laaja ja siihen kuuluu edustajia monista kansalaispiireistä. Ohjausryhmän kokouksissa on ollut mukana seuraavat henkilöt: Veikko Riikonen (ohjausryhmän pj, Putkilahden kyläseura), Valto Koskinen (Putkilahden kyläseura), Timo Suominen (Putkilahden kyläseura), Päivi Halinen (luonto ja maankäyttöyksikön päällikkö, Keski-Suomen ympäristökeskus), Taina Törmikoski (arkkitehti, Keski-Suomen ympäristökeskus), Liisa Horppila-Jämsä (ohjausryhmän sihteeri, suunnittelija Keski-Suomen ympäristökeskus), Martti Salminen (ympäristöasiamies, Keski-Suomen liitto), Pertti Ruuska (järjestöagronomi, MTK Keski-Suomi), Virva Savolainen (suunnittelija, Keski-Suomen ympäristökeskus), Tarja Haaranen (ylitarkastaja, Maa- ja metsätalousministeriö), Silja Suominen (ylitarkastaja, Ympäristöministeriö), Merja Lehtinen (tarkastaja, Keski-Suomen TE-keskus), Eino Lahtinen (kunnanhallituksen pj., Korpilahden kunta), Jaana Leppänen (ympäristönsuojelusihteeri, Korpilahden kunta), Seija Tiitinen-Salmela (luonnonhoitopäällikkö, Metsäkeskus Keski-Suomi), Pekka Ilén (maisemanhoidon neuvoja, Keski-Suomen maaseutukeskus), Heikki Roiko-Jokela (dosentti, Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos), Risto Koskinen (museonjohtaja, Keski-Suomen museo).

Ohjausryhmä kokoontui Jyväskylässä 12.12.2003 tavanomaiseen kokoukseensa. Tähän tilaisuuteen oli kutsuttu jäsenten lisäksi Putkilahdesta luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamista vastustavien kyläläisten edustajat, ja heistä paikalle saapui Erkki Hakanen, Pekka Pakkanen ja Kyösti Järvinen. Lisäksi kokouksessa oli kutsuttuna läsnä Pasi Ruuska (Päijänteen metsänhoitoyhdistys).

Kokouksessa käsiteltiin hankkeen nykyvaihetta ja kuultiin kyläläisten näkemyksiä. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti maisemahankkeen olisi pitänyt päättyä vuoden 2003 loppuun mennessä. Tässä ei täysin onnistuttu ja pieni aikalisä on tarpeen. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä harkitaan vuoden 2004 alkupuolella ja niistä tiedotetaan heti kun mahdollista. Kaikille mielipiteille annetaan nyt aikaa kypsyä.

Putkilahden maisemahankeen taustatietoja on koottu kylän kotisivulle osoitteessa:http://www.putkilahti.net/maisemanhoito.php.

Valto Koskinen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 1/tammikuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke