www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Mielipide

Putkilahden maisema-aluehanke on synnyttänyt paikoin vilkastakin keskustelua. Mielipiteitä on esitetty puolesta ja vastaan, mutta varsin vähän on pohdittu analyyttisesti sitä mitä hanke todella tarkoittaa - millainen olisi Putkilahti jos hanke toteutuu tai millainen kylä olisi jos hanke ei toteutuisi? Ehkä ohjausryhmässä voisi visioida tulevaisuutta kahden vaihtoehdon välillä.

Työni puolesta kierrän Suomen maaseutua ja olen saanut seurata maaseudun kehitystä nyky-Suomessa. Vanhat rakenteet muuttuvat, perinteiset elinkeinot eivät kannata samoin kuin ennen. Toisaalta maaseudulla on myös menestystarinoita, ihmisiä ja yhteisöjä, jotka katsovat rohkeasti eteenpäin ja ovat valmiita ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta. Historiaa tuntevat tietävät, että ajat muuttuvat meistä riippumatta. Uudessa tilanteessa selviytyjiä ovat ne, jotka pystyvät sopeutumaan muutokseen ja kääntämään hyödykseen uuden ajan tuomat haasteet.

Suomi on täynnä Putkilahden kaltaisia pieniä maaseutukyliä. Tulevaisuudessa pienen maaseutukylän pitää pystyä erottumaan massasta pärjätäkseen kamppailussa uusista pysyvistä- ja loma-asukkaista, tukirahojen jaoista, elinkelpoisuudestaan. Asukkaat ja terve ikärakenne ovat ehdoton edellytys paikkakunnan paremmalle tulevaisuudelle.

Maisema-alueen saaminen Putkilahteen on mielestäni hyvä asia. Valtakunnallinen maisema-alue tulee varmasti vaikuttamaan maan hintaan ja alueen haluttavuuteen asuinpaikkana. Oma perheeni on esimerkki siitä että valitsimme Muuramen ja Jyväskylän sijaan Putkilahden talomme rakennuspaikaksi. Putkilahdesta emme tunteneet yhtään ihmistä tai paikkaa, tiesimme alueen maisemaltaan kauniiksi ja se ratkaisi valinnan. Iloksemme olemme myös huomanneet alueen ihmiset erittäin miellyttäviksi.

Toivon maisemahankkeelle onnea ja menestystä.

Tapani Relander, Putkilahti

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 1/tammikuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke