www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Maisemahanke jatkuu

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeen ohjausryhmä päätti joulukuussa pidetyssä kokouksessaan, että maisemahanketta jatketaan vuonna 2004. Jatkan osa-aikaisena hankevetäjänä ja viimeistelen parhaillaan Putkilahden maisemanhoitosuunnitelma -julkaisua.

Maisemanhoitosuunnitelma tullaan valmistuttuaan esittelemään kylällä ja kunnassa kevään aikana.

Samassa joulukuun kokouksessa päätettiin niin ikään, että maisema-alueen perustamisen valmistelu jatkuu tänä vuonna.

Tammikuun kylälehden mielipidepalstalla Tapani Relander toivoi "analyyttistä pohdiskelua siitä, mitä maisema-alueen perustaminen tarkoittaa. Millainen olisi Putkilahti, jos hanke toteutuu tai millainen olisi kylä jos hanke ei toteudu. Ehkä ohjausryhmä voisi visioida kahden vaihtoehdon välillä".

Ohjausryhmä kokoontuu laajennetulla kokoonpanolla seuraavan kerran maaliskuun alkupuolella. Toivon, että ohjausryhmän lisäksi tähän tärkeään visiointiin yhtyvät mahdollisimman monet tahot ja asiasta saadaan aikaan laaja ja avoin kansalaiskeskustelu.

Tähän asti keskustelua on käyty paljon tunnepohjalta. Asiaan sekoittuu epävarmuutta, pelkoja ja muutosvastarintaa. Maisema-aluetta vastustetaan sellaisilla perusteilla, joiden taustalla on paljon muuta asiaa ja monimutkaista lainsäädäntöä. Ympäristöviranomaisten haasteena on selventää asioita ja hälventää niitä epäluuloja, joita asukkaiden keskuudessa nyt on.

Tavoitteena on järjestää vielä kevään aikana kylällä tilaisuus, jossa luonnonsuojelulain toteuttamisen keinoja selvennetään ja konkretisoidaan kyläläisille.

Pohdittaessa maisema-alueen perustamisen vaikutuksia täytyy muistaa, että ne riippuvat oleellisesti päätöksen sisällöstä - mitä asioita ja miten perustamispäätökseen kirjataan. Luonnonsuojelulain mukaan maisema-alue voidaan perustaa "luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi".

Putkilahden maisema-alueen perustamispäätös tulisi toteutuessaan sisältämään tavoitteita ja suosituksia maiseman olennaisten piirteiden säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Yksittäisiä maanomistajia koskevia määräyksiä päätökseen ei sisältyisi.

Putkilahden maiseman olennaisten piirteiden säilyttäminen ja hoitaminen perustuu käytännössä pitkälti maisemanhoitosuunnitelman vapaaehtoiseen toteuttamiseen.

Kaikesta kirjoitetusta ja puhutusta huolimatta kyseessä on edelleen melko uusi asia, joka vaatii sulattelua. Asiaan palataan ja sitä selvennetään eri yhteyksissä kevään mittaan.

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke