www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Hygieniakoulutus ja -testi Putkilahden Koulupuistossa lauantaina 13.03.2004 kello 9-16

Koulutus kello 9 - 15 Tavoitteet ja sisältö:
Toiminnanharjoittaja ja elintarvikehuoneistossa työskentelevä henkilö perehtyy hygieniaosaamiseen liittyvien tieto- ja taitopuolisten eri osa-alueiden merkitykseen ja ymmärtää lakisääteisen velvoitteen tuoman vastuun omassa toi- minnassa ja yrityksessä sekä saa valmiuksia omavalvonnan edelleen kehittämiseksi. Yksipäiväinen koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tarvetta tietojen kertaamiseen ja täydentämiseen. Koulutus valmentaa myös testiin.

Testi kello 15 - 16
Testin tavoitteena on hyväksytysti suoritettu testi. Hyväksytysti suorittanut saa osaamistodistuksen ja -kortin osaamistestaajalta. Testi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat aiemmin hankkineet testin edellyttämät tiedot.

Kouluttaja ja lisätietoja:
ProAgria Keski-Suomen Maa-seutukeskus/Maa- ja kotitalousnaiset, Anna Maija Nieminen, toiminnanjohtaja, osaamiskouluttaja ja -testaaja, p. 0400-971 779, annamaija.nieminen@proagria.fi

Tutustu myös www.hygos.net

Ilmoittautumiset: Marja Riikonen, GSM 0400-647 909 5.3.2004 mennessä.

Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö sisältäen koulutuspäivän ja koulutusmateriaalin sekä testimaksun. Mikäli osallistut pelkästään testiin, hinta on 20,49 euroa/henkilö (+alv 22%). Pitkämatkalaiset: Ottakaa omat eväät mukaan (tauot esim. 11.30-12.00 ja 14.00-14.15). Kahvia voi ostaa omakustannushintaan.

Tervetuloa opiskelemaan ja täydentämään tietoja!

Putkilahden kyläseura ry
Maaseudun sivistysliitto

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke