www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Yrittäjyys esillä

Viime päivinä yrittäjyysteema on usealla eri tavalla ollut kunnassamme esillä. Asiasta on puhuttu myös kylätasolla liittyneenä Koulupuiston kehittämishankkeeseen. Koulupuiston hankkeen tavoitteisiin kuuluu yhden yrityksen perustaminen ja muiden jo olemassa olevien yritysten toimintojen tukeminen sekä kannattavuuden lisääminen.

Yritystoiminnassa merkittävä näkökulma kylällämme on palvelujen käyttäjien lisääntyminen, asukashankinta ja paikallisten tuotteiden markkinointi. Simolan villisikatarhaus on malliesimerkki siitä, että markkinointia on hoidettava vähän joka kohdassa, jotta bisnes olisi kannattavaa.

Helmikuun alussa TE-keskuksen ja ProAgrian edustajat oli kutsuttu Vesuriryhmän toimesta kertomaan yritystoiminnan tukimuodoista. Alma-rahaa on Keski-Suomessa jakamatta miltei 13 milj. euroa ja sitä kovasti markkinoitiin pienyrityksille kehittämiseen ja investointeihin. Aikaa rahan käyttämiseen on vuoden 2005 loppuun. Maatalouden sivuelinkeinojen kehittämiseen ja lisäämiseen tarjottiin erityisesti rahaa (mm. matkailu- ja majoituspalvelut, jatkojalostus, verkostoituvat palvelurenkaat jne).

Tilaisuudessa mukana olleena totesin, että meillä on useita yrittäjiä, jotka voisivat hyötyä alma-rahasta. Olkaapa aktiivisia ja hakekaa eurot pois. Pienin hankeavustus on 500 euroa eli kokonaisinvestoinnin tulee silloin olla noin 1000 euroa.

Putkilahden kehittämiseen asuinpaikkana liittyy myös tonttitarjonnasta huolehtiminen ja erilaisten toimintaedellytysten turvaaminen. Tonttimarkkinoinnin osalta kyläseura pyrkii olemaan mukana siten, että tarjoamme nettisivuillamme ilmaista markkinatilaa tonteille. Viimeisin tonttikartoitus tehtiin reilu vuosi sitten ja nyt olisi jälleen ennen kesän rakentamiskautta hyvä katsastaa tilannetta. Pidähän yhteyttä, mikäli haluat mainostaa tonttimaata.

Toimintaedellytysten kasvattamiseksi on meneillään laajakaistaverkon tarvetta koskeva selvitystyö Keski-Suomen haja-asutusalueiden osalta. Joutsan kunta on ollut erityisen aktiivinen tässä suhteessa ja toivottavaa olisi, että yhteistyö Vespuolen kylien osalta kantautuisi myös Korpilahden kunnan tietoisuuteen. Laajakaista mahdollistaa nopeat tietoliikenneyhteydet ja on esim. etätyöntekijöille ehdoton edellytys, kun suunnitellaan muuttoa maalle.

Putkilahdessa 4.2.2004
Anne-Maria Perttula

[Putkilahden kylälehden 2/helmikuu 2004 pääkirjoitus.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke