www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Ei auta sano nauta - kirjoituskilpailu lehmästä

Kilpailuaika 20.1. - 1.10.2004

Maaseudun sivistysliitto ja Suomalaisen kirjallisuuden Seura järjestävät lehmäaiheisen kirjoituskilpailun "Ei auta sano Nauta". Kilpailussa kootaan lehmiin liittyviä muistoja, kertomuksia ja kaunokirjallisia tekstejä. Kilpailussa on kaksi sarjaa:

1. Muistelukertomusten sarjaan voi osallistua tosipohjaisin kertomuksin lehmistä ja lehmänhoidosta. Kirjoittaja voi kertoa todellisista tapahtumista, kokemuksista ja omista muistoistaan. Kertomukset voivat liikkua menneisyydessä tai nykypäivässä, erikoisissa sattumuksissa tai arkisen työn piirissä. Kertomuksia toivotaan viljelijäväestön lisäksi myös muilta lehmien parissa työskenteleviltä kuten lomittajilta, karjantarkkailijoilta, eläinlääkäreiltä, meijerialalta ym. ammattikunnilta. Kertomusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota muistikuvien rikkauteen ja omakohtaisuuteen sekä kerrontatavan omaperäisyyteen.

2. Kaunokirjalliseen sarjaan voi osallistua novellein ja tarinoin, joiden aihepiirit tavalla tai toisella liittyvät lehmään. Työt arvioidaan kaunokirjallisina teoksina.

Kilpailuaika 1.10.2004 saakka ja tekstien tulee olla ennen julkaisemattomia. Palkintoja jaossa kaikkiaan 10 000 euroa. Kilpailun säännöt ovat internetissä mm. osoitteessa www.finlit.fi/kra/keruut/nauta.htm.

Lisätietoja Maaseudun Sivistysliitosta p. 09-7512020.

Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 3/maaliskuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke