www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Vesiosuuskunta järjestäytyi

Putkilahden vesiosuuskunta on pitänyt ylimääräisen kokouksen ja hallitus järjestäytyi.

Vesiosuuskunnan hallituksessa toimivat Anne-Maria Perttula (varalla Valto Koskinen), Seppo Larkiala (Ulla Arisalo-Larkiala), Oiva Rantanen (Väinö Salonen) ja Oili Forsman (Sirpa Lahtinen).

Osuuskunta tulee kevään aikana kunnostamaan vesiverkostoa siten, että vesimittarit uusitaan nykyaikaisemmiksi ja nykypäivän laatuvaatimukset täyttäviksi. Lisäksi pumppuhuoneessa terveystalolla tehdään kunnostustöitä. Osuuskuntaan kuuluu kaikkiaan seitsemän osakasta.

Sääntömääräinen kokous pidetään 18. päivä huhtikuuta, jolloin pohditaan mm. veden hinnoittelua ja mahdollisia toimenpiteitä jatkossa pienjätepuhdistamon osalta. Tulevaisuuden haaste kaikille kiinteistöomistajille tulee olemaan jätevesien käsittely, johon toistaiseksi kunnan omistuksessa oleva jätepuhdistamo on tarjoamassa erästä vaihtoehtoa keskikylällä asuville.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke