www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Osakaskunnat tiedottavat

Osakaskunnat ovat pitäneet kokouksensa 17.4.2004 Osuuspankilla. Osakaskunnat varasivat salmien ruoppaushankkeeseen liittyvään pohjanharaukseen yhteensä 400 €. Osakaskunnilla on kaislanpoistoraudat, joita voi lainata ja käyttää syksyisin kaislanpoistoon. Lisätietoja saa Erkki Hakaselta. Kalastuksenvalvojakurssille otetaan osaa, osakaskunnat avustavat taloudellisesti kurssituksessa.

Todettiin, että tällä hetkellä osakaskuntien alueella ei ole voimassa olevaa ammattikalastuslupaa. Lahtivesille Ylisjärveltä Lakkulansalmeen on mahdollisuus ostaa yhteinen viehelupa 4 €/viehe/henkilö. Lupa ei koske Otavan vettä.

Yijälän-Kouhinsalon osakaskunta
Jorma Autioniemi, Antti Järviniemi, Martti Autioniemi ja Pentti Könnö

Luvat ja pyydysmaksut: Huvilanomistajille max. 12 yksikköä. Huvilanomistajan manttaalin mukainen kalastusoikeus kaksi yksikköä on maksuton ja sen jälkeen ylittävältä osuudelta korvaus on 2 €/yksikkö. Alueella asuville maanomistajille manttaalin mukainen kalastusoikeus on maksuton, sen jälkeen korvaus on 2 €/yksikkö ja ylärajaa ei ole. Ulkopuolisille myydään myös max. 12 yksikköä. Uistelulupa on 4 €/vuosi, osakkaille kuitenkin ilmainen. Osakaskunnan alueella suositellaan pidättäytymistä alle 40 mm:n verkoista, suositus ei koske muikkuverkkoja. Verkot on merkittävä muovisella lupamerkillä. Vesilintujen metsästys maksaa ulkopuoliselle 15 €/kausi. Metsästys, ravustus ja piisaminpyynti on osakkaille vapaata.

Lupia myyvät Pentti Könnö ja Jorma Autioniemi.
Kalastuksen valvojina toimivat Martti Autioniemi, Jorma Autioniemi, Pentti Könnö, Timo Kalliola, Kyösti Järvinen, Raimo Saikkonen ja Ilkka Kurkela.

Ylisjärven osakaskunta
Seppo Heinonen, Oiva Saarinen, Jorma Autioniemi ja Veikko Riikonen

Pyydysmaksut: Ranta-asukkailla on oikeus kahdeksaan pyydysyksikköön, joista enintään kolme verkkoa. Pyydysyksikön hinta on 2 €/yksikkö ja uistelulupa 4 €/vuosi (myös osakkailta). Lisäyksiköistä ja yli kolme metriä korkeasta verkosta peritään kaksinkertainen maksu. Osakaskunnan alueella ei ole pyyntirajoituksia eikä rauhoitusalueita. Suositellaan, että ei käytettäisi verkkoja silmäkoko 35-54 mm.
Vesilintujen metsästykseen myönnetään enintään 25 kpl 12 €:n lupia. Sääntö koskee myös osakkaita. Ravustus ja piisaminpyynti on sallittua.

Lupia myy Veikko Riikonen.
Kalastuksen valvojina toimivat Jorma Autioniemi, Veikko Riikonen ja Aarne Sorvali.

Peuhan oskaskunta
Erkki Heinovirta, Pertti Mäkelä, Rauno Jokinen ja Erkki Hakanen

Luvat ja pyydysmaksut: 1 €/ yksikkö ja ulkopuolisille 2 € / yksikkö. Huvilan omistajille ja mökin vuokraajille kuuluu seitsemän yksikköä. Paikkakunnan ulkopuolella asuvalla perikunnan jäsenellä on oikeus kalastaa viidellä pyydysyksiköllä (katiska on yksi yksikkö ja verkko on kaksi yksikköä).

Lupia myy Virran Puoti.

Rajoitukset ja rauhoitukset:
* Yksi vapalupa/henkilö
* moottoriuistelu kielletty osakaskunnan alueella
* ravustus kielletty Rajajärvessä ja Nokkospohjan pohjukasta Haapalahden pohjaan Nokkosella
* yksi verkko (2x30) jatassa 30 m päittäin
* suositellaan pienimmäksi solmuväliksi 45 mm
* rysä saa olla enintään yksi metriä korkea ja yksiaitainen
* verkkoja ei tule kiinnittää kepein, vaan naru + pola systeemillä
* verkkoihin tulee kiinnittää lupamerkit ja katiskan polaan suositellaan laitettavaksi omistajan nimi

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilinnut:
* vesilintujen metsästys on kielletty Ylisjärven kalastuskunnan rajasta Holman luotoon
* vesilintujen metsästys on luvallista osakkaille, vieraille 10 €/kausi
* piisaminpyynti on vapaata

Putkilahden Ruotsula-Kilvensalo- Varman osakaskunta
Juhani Mäkinen, Niilo Frilander, Viimo Salo ja Niilo Huujärvi

Luvat ja pyydysmaksut: Pyydysmaksuna on edelleen 1 €/yksikkö. Ulkopuolisille sekä paikallisille lisäverkot 2 €/yksikkö. Huvilanomistajilla oikeus seitsemään yksikköön, muutoinkin yhtenevät käytännöt Peuhan kalastuskunnan kanssa.

Lupia myyvät Niilo Huujärvi, Viimo Salo ja Virran Puoti.

Rajoitukset ja rauhoitukset samat kuin Peuhan osakaskunnalla. Lisäksi todetaan, että muikkuverkkoja saa pitää. Mokan alueella saa laittaa kaksi verkkoa jataansa. Verkkojen väli 30 m päittäin. Lahtivesillä Lakkulansalmesta Ylisjärven osakaskunnan rajaan moottoriuistelu on kielletty. Koivusalmessa kalastus on kielletty. Linjalta Harasaari - Vehkakivet 500 m leveä kaista itään on kalastus kielletty touko- - kesäkuun ajan.

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilinnut: Sama käytäntö kuin Peuhan osakaskunnalla. Lisäksi ravustus on kielletty Huujärvessä, Pennijärvessä ja Rajajärvessä.

Osakaskuntien toiminnasta
Osakaskunnat istuttivat vuonna 2003 alueilleen kuhanpoikasia ja vuonna 2004 pyritään istuttamaan siianpoikasia. Tarkennuksia osakaskuntien toiminnasta voi pyytää osakaskuntien jäseniltä. Osakaskunnat pitävät kokouksensa keväisin. Kokouksiin toivotaan lisää osanottajia.

Niilo Huujärvi, Veikko Riikonen, Jorma Autioniemi, Erkki Hakanen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke