www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Maisemanhoitosuunnitelma julkistettiin kyläillassa

Putkilahden Koulupuistossa pidettiin pääsiäisen jälkeen 13.4.2004 kyläilta, jossa julkistettiin tuore, muutamia tunteja aikaisemmin kirjapainosta tullut Putkilahden maisemanhoitosuunnitelma -julkaisu. Suunnittelija Liisa Horppila-Jämsä Keski-Suomen ympäristökeskuksesta kertoi huhtikuun alussa 2003 käynnistyneen maisemahankkeen tavoitteiden toteutuneen lähes sellaisenaan. Päätavoitteena ollut maisemanhoitosuunnitelma valmistui nopealla aikataululla, mutta kuitenkaan laadusta tinkimättä. Tasokas maisemasuunnitelma toivon mukaan kuluu käyttäjiensä käsissä ja muuttuu käytännön maisemanhoidoksi jo tulevana kesänä ja ajan mittaan tästä eteenpäin.

Toimintamallina osallistuva suunnittelu
Nyt valmistunut maisemasuunnitelma katsoo uudelle vuosituhannelle kokoamalla aiemmat suunnitelmat sekä kyläläisten nykytarpeet maiseman kehittämisen käsikirjaksi. Hankkeen läpikäyvänä toimintamallina on ollut osallistuva suunnittelu sekä tiivis yhteistyö kyläläisten kanssa. Kyläläiset osallistuivat työn tavoitteiden rakentamiseen pohtimalla ja listaamalla kotikylänsä maisema-arvoja, muutoksia sekä kehittämistarpeita.

Katse suunnattuna käytäntöön
Maisemasuunnitelman kärkitavoitteena on palvella käyttäjäänsä sekä antaa keinovalikoima käytännön maisemanhoitotyöhön. Tähän on tähdätty julkaisun havainnollisella suunnitelmakartalla, hoitokohdesuosituksilla ja rakentamistapaohjeilla. Suunnitelmaan sisältyy myös perusteellinen katsaus maisemanhoidon toteutus/rahoitusmahdollisuuksista sekä kylällä vireillä olevista maisemanhoito-hankkeista.

Suunnitelmasta voimaa maaseutuelinkeinoille
Perinteikäs, hoidettu maalaismaisema on Putkilahdelle resurssi, joka tarjoaa raamit alueen vahvuuksista nouseville maaseutuelinkeinoille. Hoidettu maisema lisää viihtyvyyttä ja toimii vetovoimatekijänä houkutellen tenhollaan matkailijoita sekä uusia asukkaita. Putkilahden maisemanhoitosuunnitelma toimii jatkossa taustaselvityksenä kunnan yleiskaavoitustyölle Putkilahdessa.

Mistä sitä saa?
Putkilahden maisemanhoitosuunnitelma -julkaisua on myytävänä Virranpuodissa 12 euron kappalehintaan. Kirjastokappaleet löytyvät Koulupuistosta, Korpilahden kunnan kirjastosta ja kirjastoautosta. Sähköisenä versiona (pdf-tiedosto) työ löytyy Internet-osoitteesta: www.ymparisto.fi/ksu/luonnonsuojelu/hankkeet/putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke.

Lopuksi
Maisemahanke päättyy toukokuun lopussa, minkä jälkeen siirryn ympäristökeskuksessa uusiin tehtäviin. Vastaan kuitenkin mielelläni mahdollisiin suunnitelmaa koskeviin kysymyksiin (p. 040-555 8925, liisa.horppila-jamsa@ymparisto.fi ja toimin edelleen ympäristökeskuksen yhdyshenkilönä Putkilahden maisema-asioissa, vaikka hanke virallisesti päättyykin tähän.
Yhteistyöstä kiittäen, hyvää kesänodotusta toivottaen!

Liisa Horppila-Jämsä

Kyläseuran puheenjohtaja Anne-Maria Perttula kiitti suunnittelija Liisa Horppila-Jämsää erinomaisesta työstä Putkilahden maisemanhoitohankkeen vetäjänä.

Yhteistyö tämän hankeen toteutuksessa onnistui erinomaisesti. Kyläseura arvostaa suuresti Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja ohjausryhmän jäsenten tälle hankkeelle antamaa työpanosta. Näin on tyylikkäällä tavalla parannettu Putkilahden kylän mahdollisuuksia toimia elinvoimaisena kylänä.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke