www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Koulupuiston kehittämishanke etenee

Koulupuiston kattoremontti on alkanut pääsiäisen jälkeen ja tavoite on saada juhannukseen mennessä remontti siltä osin ohi. Vauhti on ollut katontekijöillä sitä luokkaa, että oletettavasti jo kesäkuun alussa katto on kunnossa. Säiden haltija on ollut suosiollinen tähän mennessä asialle.

Hanke vaatii suosiollisuutta myös rahavirtoihin. Kuten lukijat muistavat, kattoremontti on koko kehittämishankkeen mittavin investointi ja sitä varten tarvitaan riihikuivaa rahaa n. 35 000 euroa. Omarahoitusosuuden kartuttamiseksi kyläseura on anonut rahankeräysluvan ja erilaisten tapahtumien kautta tulevilla tuloilla pyrimme omaa kassavarantoja kohentamaan.

Osakekirjat myyntiin
Putkilahden koulupuiston osalta on painettu osakekirjoja, joilla keräämme rahaa kattoremonttia varten. Osakekirjat tulevat myyntiin toukokuun puolivälin jälkeen. Myyntipisteinä Putkilahden osuuspankki ja Virranpuoti sekä kyläseuran edustajilta (Perttula, Riikonen, Koskinen). Osakkeen ostamalla tuet koulupuiston kunnostamista 50 euron panoksella. Osakekirjoja on painettu rajoitettu määrä eikä lisäosakeantia tämän jälkeen tule. Kyse ei ole Koulupuiston muuttamisesta osakeyhtiöksi, eikä osakkeen ostajalle tule velvollisuuksia muttei myöskään osakeantia ole luvassa. Kyse on varainhankinnasta korjaustoimintaa varten ja samalla on mahdollista saada itselleen tyylikäs muisto vanhasta opinahjosta ja kylän merkittävästä rakennuksesta.

Huutokauppa
Koulupuiston varastoista on koottu sellaista koulunkäyntiin liittynyttä irtainta ja kirjallisuutta, joka on tarkoitus myydä huutokaupassa kesän aikana. Huutokaupattavissa tavaroissa on vanhoja oppikirjoja, pulpetteja, koulunkäynnissä tarvittua opetusmateriaalia, vaatteita, vanhoja lehtiä jne. Koska tavaroiden luettelointi ja kunnostaminen myyntiä varten on vielä kesken, ei tarkkaa ajankohtaa huutokaupalle ole vielä lyöty lukkoon. Samassa yhteydessä on tarkoitus järjestää myös orjahuutokauppa, johon toivon myytävien orjien ilmoittautuvan toukokuun loppuun mennessä. Huutokauppaan voi lahjoittaa myös tavaraa sillä periaatteella, että jos tavara ei mene kaupaksi, niin lahjoittaja vie tavaran itse pois.

Koulupuiston kunnostamishanke on kyläseuran tämän ja ensivuoden tärkein sekä myös mittavin investointihanke vuosiin. Koulukiinteistö on merkittävä maamerkki kylällemme, joten sen kunnosta huolehtiminen on kylän yhteinen asia.

Anne-Maria Perttula

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke