www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
OSAKEKIRJA MYYNNISSÄ

Koulupuiston osakeanti on käynnissä. Osakekirjan voi lunastaa itselleen viidenkymmenen euron (50 €) sijoituksella. Osakekirja ei velvoita ostajaansa eikä tuo myöskään tullessaan osingonjakoa ainakaan rahassa. Hankkimalla kyseisen osakekirjan muistoksi vanhasta opinahjostasi ja kylän merkittävimmästä rakennuksesta, olet tukemassa kyläseuran ponnisteluja kyläkoulun kunnossapitämiseksi.

Osakekirjaa myy Marja Riikonen, p. (014) 825 110 tai (0400) 647 909.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke