www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Jätehuollon ilta Koulupuistossa 30.7.2004

Putkilahden kyläseura ry järjestää jätehuoltoa koskevan tiedotus- ja keskustelutilaisuuden koulupuistossa 30.7. klo 18.00 alkaen. Jätehuollon muutoksista ovat alustamassa ympäristösihteeri Jukka Lappalainen Korpilahden kunnasta, vesihuoltoinsinööri Kai Voutilainen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta sekä jäteyrittäjä Ari Sihvonen Sihvari Oy:stä.

Jätehuollon osalta kunta on muuttamassa jätekeräilyä vuoden 2005 alusta niin, että kunnan jätepisteistä poistuu sekajäteastiat. Jäljelle olisi jäämässä ainoastaan hyötyjätekeräilyyn tarkoitetut jäteastiat (metalli, lasi, paperi). Tämä merkinnee kaikille kiinteistöille uutta mietintää jätehuollon järjestämiseksi. Ekomaksu kerätään kunnan taholta kaikilta kiinteistöiltä jatkossakin. Keskustelussa on mahdollisuus miettiä erilaisia vaihtoehtoja jätehuollon järjestämiseksi sekä kuulla jäteyrittäjän ehdotelmia asian suhteen.

Vuoden 2004 alusta on tullut voimaan uusi asetus talousjätevesien käsittelystä. Asetuksessa asetetaan viemäriverkostoon kuulumattoman kiinteistön talousjäteveden käsittelylle selkeät, numeeriset käsittelyn vähimmäisvaatimukset. Asetusta on noudatettu jo vuoden alusta kaikkiin uusiin rakennuslupiin. Vanhojen kiinteistöjen osalta nykyisen jätevesijärjestelmän kunto selvitetään aluksi asetuksen ohjeiden mukaisesti. Vesivessallisten kiinteistöjen selvitykset tulee toteuttaa 1.1.2006 mennessä ja vesivessattomien kiinteistöjen osalta vuoden 2008 alkuun mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa selvitysten ja käyttö- sekä huolto-ohjeiden laadinnasta. Selvityksen perusteella puutteelliset vanhat jätevesijärjestelmät on saatettava asetuksen mukaiseen kuntoon pääosin 1.1.2014 mennessä. Jätevesien käsittelyn osalta on mahdollisuus järjestää kiinteistöjen yhteisiä jätevesijärjestelmiä. Jätevesien käsittelystä lisäinfoa antaa Kai Voutilainen, joka valottaa myös eri rahoitusmahdollisuuksia järjestelmien kunnostamiseksi. Lisätietoja on mahdollista saada myös internet-osoitteesta www.ymparisto.fi/vesivarojen käyttö/vesihuolto/haja-asutuksen jätevedet.

Kyläseura tarjoaa tilaisuuden aluksi kahvit. Tervetuloa kaikki kuulemaan jätehuollon muutoksista ja varautumaan tuleviin muutoksiin riittävän ajoissa!

(a-mp)

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 7/heinäkuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke