www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Tiehallinnon päätöksiä

Kyläseura anoi kevättalvella liikenneturvallisuuden parantamiseksi kylän kohdalla nopeusrajoituksen jatkamista molemmista päistä hieman pidemmälle matkalle, ohituskieltoa sekä lapsivaroitusmerkkiä kylän keskustan alueelle. Tiehallinto antoi asiassa ratkaisunsa kesäkuussa todeten seuraavaa:

Nopeusrajoitusta ei laajenneta, koska anotulla lisärajoitusalueella ei ole pysyvää yhtenäistä asutusta. Ohituskieltoa ei aseteta johtuen kapeasta tiestä. Mikäli kapealle tielle asetettaisiin rajoitus sulkuviivalla, heikentäisi se kevyen liikenteen turvallisuutta entisestään. Pelkällä ohituskieltomerkillä ei ohittamista voida ko. alueella rajoittaa. Näkyväisyys kylän alueella on riittävä, jotta voidaan ennakoida ajoissa ohitustilanteet. Lapsivaroitusmerkit asetetaan 150 m kaupanpuoleiselle ja 150 m Kassinsaaren tien puoleiselle tienpenkereelle, koska koulualueella on säännönmukaista lapsille suunnattua leiri- ja harrastetoimintaa. Merkit ovat ympärivuotisia.

Liikennemäärien merkittävä kasvu ja etenkin raskaan liikenteen osuuden kasvaminen on riski tiellä liikkujille. Kapea tie ja suuret nopeudet rajoituksista huolimatta aiheuttavat vaaratilanteita. Mahdollisuus saada kevyelle liikenteelle oma väylä kylän kohdalle on haave, jota pyritään viemään eteenpäin tiehallinnossa. Syyspimeiden tultua on kaikkien tiellä kulkijoiden syytä muistaa turvallisuusvälineet myös: heijastimet heilumaan ja lamput kuntoon riittävän ajoissa!

amp

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 8/elokuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke