www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Vaarunvuoren luonnonsuojelualueen suunnittelu etenee

Vaarunvuorten suojeluohjelma-alueen ja Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa laaditaan parhaillaan rinnakkain Leivonmäen kansallispuiston suunnittelun kanssa. Suunnitelma on suojelualueen toimintojen yleissuunnitelma, jonka avulla pyritään sovittamaan yhteen luonnonsuojelun ja alueen muun käytön (mm. virkistyskäyttö, luontomatkailu) tavoitteet. Suunnitelman taustatiedoksi on viime kesänä kartoitettu alueen luontotiedot sekä selvitetty nykyistä virkistyskäyttöä kävijätutkimuksen avulla. Hoito- ja käyttösuunnitelman yksi osa on alueen metsien ja soiden ennallistamissuunnitelma. Suojelualueen luonnonsuojelutavoitteita pyritään toteuttamaan mm. lisäämällä lahopuun määrää kohteissa, joissa sitä ei ole aiemman metsänkäytön seurauksena päässyt muodostumaan.

Suunnitelmasta vastaa Metsähallitus. Sitä on työstetty yhteistyössä keskeisimmistä sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän kanssa. Ryhmässä ovat mukana edustajat mm. Korpilahden kunnasta, Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Keski-Suomen liitosta ja luonnonsuojelupiiristä. Korpilahden kunnan edustajana on Marja Komppa. Syyskesän aikana on tarkoitus kerätä myös paikallisten asukkaiden mielipiteitä ja toiveita alueen kehittämisestä. Alustavia kaavailuja ja suunnitelmia esitellään ja palautetta kerätään syksyn aikana mm. Putkilahden kyläseuran kokouksessa, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Palautetta voi antaa myös ao. osoitteeseen Metsähallitukseen.

Jo tämän kesän aikana on tarkoitus kohentaa alueen palveluvarustusta. Korospohjan lahden laituri uusitaan osittain EU-rahoitteisen Big Lakes -hankkeen rahoituksella. Myös sinne johtava tie kunnostetaan. Laiturin aluetta on tarkoitus kehittää rantautumispaikkana, josta käsin Päijänteellä veneilevän on mahdollista tulla tutustumaan Vaarun jylhiin maisemiin. Paikallisten veneenpito rannassa on edelleen mahdollista vuokraamalla Metsähallitukselta venepaikka. Muutoin rannasta ei ole tarkoitus kehittää vaihtoehtoa kaupallisille satamille, eli ulkopaikkakuntalaisille venepaikkoja ei pääsääntöisesti tulla vuokraamaan. Alustavien suunnitelmien mukaan venerannasta ohjataan kulku vanhaa tieuraa myöten Vaarun päällä sijaitsevalle nuotiopaikalle. Tänä kesänä jatketaan myös Korospohjanlahden niityn hoitoa niittotalkoilla.

Raimo Itkonen,
Puistonjohtaja, Metsähallitus, Länsi-Suomen luontopalvelut
Email: raimo.itkonen@metsa.fi
Puh. 0205 64 5060

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 8/elokuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke