www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Jätehuoltotiedote

Kuten jo kesällä pidetyssä jäteillassa todettiin, kunta tulee muuttamaan jätehuoltomääräyksiä vuoden 2005 alusta. Aluekeräyspisteistä poistuu vuoden vaihteessa kuiva-, seka- ja biojäteastiat. Näiden jätteiden keräys on jokaisen kiinteistön itse järjestettävä joko yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa (esim. tiehoitokunta tai naapurikimppa). Biojätteen osalta vaihtoehdot ovat kompostointi tai sopiminen jäteyrittäjän kanssa asiasta erikseen. Muutos koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajanasuntoja ja niitä kiinteistöjä, jotka ovat aikanaan saaneet vapautuksen jätehuoltomaksuista. Kaikki vapautuksia koskevat päätökset kumoutuvat vuodenvaihteessa.

Kunnan jätepisteeseen Virran puodin pihaan jää siis pienmetallin, kierrätyslasin, pattereiden ja paperin keräykseen tarkoitetut keräysastiat. Lajittelua koskien katokseen pyritään asentamaan selkeät opasteet. Mikäli lajittelussa ilmenee jatkossa edelleenkin kovin suuria ongelmia, on vaarana, että koko jätekatos katoaa kyläkuvasta ja kaikenlainen keräystoiminta on hoidettava itse rikkomatta jätelain säädöksiä.

Nyt on siis kiireen vilkkaa solmittava kuivajätteen osalta sopimuksia jäteyrittäjien kanssa. Kimppajärjestelmät ovat ehdottomasti edullisin tapa hoitaa jätehuoltokysymykset. Lisätietoja antavat kunnasta Hannu Laskujärvi p. 0405290654 tai ympäristösihteeri Jukka Lappalainen p. 0405660081. Jätteiden keräilyyn vastaa Korpilahden alueella toimiva jäteyrittäjä Ari Sihvonen p. 0503131191.

Koulupuiston uusi jätekatos on valmis. Katos on tarkoitettu kiinteistön käyttöön ainoastaan ja sen rakentamiseen on saatu varoja saariston ympäristöhoitotuen kautta. Katos vihitään käyttöön isänpäivänä 14.11. Koulupuiston muun esittelypäivän yhteydessä.

Kiitos Pertti ja Tarja Mäkelälle sekä Pekka Huuskoselle hankkeen onnistuneesta toteutuksesta.

AMP

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 10/lokakuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke