www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Putkilahden kyläseuran syyskokouksen sääntömääräiset asiat

Kyläseura vahvisti vuoden 2005 toimintasuunnitelmat.
Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja lopuksi keskusteltiin vilkkaasti kylälehden tulevaisuudesta sekä kyläseuran toiminnan jatkuvuudesta. Johtokunnan laatimasta toimintasuunnitelmasta ilmeni, ettei vuonna 2005 sisällöllisesti kovinkaan paljon poiketa tämänvuotisesta toiminnasta. Ainoastaan kylälehden julkaiseminen on vaakalaudalla.

Kyläseuraa luotsaa seuraavat kaksi vuotta Timo Suominen puheenjohtajana ja johtokunnassa toimivat Niilo Huujärvi, Valto Koskinen, Riitta Hakanen, Veikko Riikonen, Matti Ruth ja Anne-Maria Perttula. Johtokunnan varajäseninä toimivat Kirsti Koskinen, Risto Mattila ja Ulla Arisalo-Larkiala. Tilien tarkistamisesta vastaavat vuonna 2005 Tauno Rantalainen ja Marja Kuisma, varalla Pekka Salonen ja Kaija Mäkinen.

Timo Suominen luotsaa kyläseuraa seuraavat kaksi vuotta.

Kyläseuran jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 10 euroa yli 15-vuotiailta jäseniltä.

Jäsenmaksua varten nykyisille jäsenille toimitetaan jäsenmaksulaskut ja uudet jäsenet saavat laskun sen jälkeen, kun heidät on johtokunta hyväksynyt seuran jäseniksi. Seuralla on tällä hetkellä jäseninä 75 yli 15-vuotiasta ja 3 alle 15-vuotiasta.

Merkittävää on, että 2/3 jäsenistöstä on kylällä ei-vakituisesti asuvia henkilöitä. Johtokunta sai eväitä valmistella seuraavaa kautta varten jäsenmaksuihin perhejäsenyysmaksuja.

Anne-Maria Perttula

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke