www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Putkilahden kyläseura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Putkilahden kyläseura on puoluepoliittisesti sitoutumaton seura, jonka tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi, olla toimialueensa asukkaiden yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä.

Seuran toimintaa johtaa ja ohjaa vuosittain valittava johtokunta ja kaksivuotiskausiksi valittu puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja sillä on mahdollisuus valita toiminnan toteuttamista varten erillisiä jaostoja. Jaostot toimivat itsenäisesti raportoiden toiminnastaan johtokunnalle. Vuodelle 2005 valitaan Koulupuiston kehittämishanketta ohjaavaksi Koulupuiston kehittämisjaosto.

Toimintasuunnitelman sisältöalueet vuodelle 2005

1. Koulupuiston kehittämishankkeen loppuun saattaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
- toimintavolyymin lisääminen
- investointihankkeiden loppuun saattaminen (kalustaminen)
- alueen huolto- ja isännöintitehtävien hoitaminen

2. Kylätoiminnan kehittäminen ja yhteistyö eri järjestöjen kanssa
- virkistystoiminta: teatteri / konsertti
- kylätapahtuma: Putkilahden jazz-tapahtuma

3. Kyläkuvan, maisemallisten arvojen ylläpito
- siivoustalkoot keväällä
- maisemanhoidolliset toimenpiteet tarpeen mukaisena

4. Starttiraha uusille kylälle syntyneille vauvoille ja uusien asukkaiden muistaminen

5. Aloitteet ja vetoomukset kylän ajankohtaisista asioista kunnan suuntaan
- kyläkaava, tieasiat, liikenneturvallisuus

6. Varainhankintakeinojen kehittäminen ja nykyisten ylläpito
- arpajaiset, myyntituotteiden hankinta ja markkinointi

7. Vesireitistön ja vesialueiden kunnostushankkeissa mukana olo

8. Tiedotustoiminnan ylläpito internet-sivuston avulla ja tiedottamisen turvaaminen kylätasolla paikallislehteä apuna käyttäen.

9. Hallinnollinen työ: johtokunnan kokoukset tarpeen mukaan, yleiset kokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa.

10. Yhteistyöhankkeissa mukana olo naapurikylien ja kuntien kanssa

11. Kilvensalmen lv-alueen hallinnointi ja kehittämistyö yhdessä alueen käyttäjien kanssa

12. Koroslahden alueen kehittämishankkeessa mukana olo

13. Lasten ja nuorten kerhotoiminnan tukeminen: Muksuklubi

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke