www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
www.putkilahti.net

Jo vuosikymmenen ajan Putkilahti on ollut esillä internetissä. Tämä onkin nykyaikainen tapa tiedottaa kylän elämään liittyvistä asioista.

Etusivulla on hakemisto kylälehdessä viimeiseksi julkaistuihin juttuihin sekä linkit kylän perustietoihin, kylän kuvagalleriaan, kylän palveluhakemistoon, tapahtumakalenteriin, kyläseuran yhteystietoihin. Varmasti täältä löytää kattavan kuvauksen Putkilahden kylästä.

www.putkilahti.net palvelee putkilahtelaisia verkossa. Kotisivulla on myös paljon kävijöitä eri puolilta Suomea ja tietysti myös ulkomailta. Täällä kylän tiedot ovat hyvässä järjestyksessä ja todella hyvin ajan tasalla.

Samaa tehtävää on palvellut myös Putkilahden kylälehti. Näiden kahden median keskinäisestä kilpailusta ei ole koskaan ollut kysymys, koska samat henkilöt ovat olleet tekemässä sisältöä sekä kylälehteen että www-sivuille.

Ajankohtaiset teemat
Kotisivuilla on tilaa laajoille tietomäärille ja Putkilahden kotisivullakin on jo artikkeleita ja kuvia satamäärin. Oikean tiedon löytymistä on yritetty parantaa kokoamalla ajankohtaisia asioita yhteisen teemaotsikon alle.

Näin on tapahtunut Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankeen aikana. Kaikki tähän hankkeeseen liittyvät artikkelit ja kuvat koottiin omalle kotisivulleen, johon löytyi linkki (banneri) suoraan Putkilahden etusivulta.

Maisemahanke on siirtynyt nyt taka-alalle ja tilalle on tullut Koulupuiston kehittämishankkeen linkki. Kaikki Koulupuiston taustatiedot, kuvat, tarjolla olevat palvelut ja yhteystiedot löytyvät jatkossa Koulupuiston kehittämishankkeen teemasivuilta. Koulupuiston palveluja markkinoidaan ja kehitetään nyt monin tavoin. Toivottavasti kylälle saadaan näin uusia palveluja ja kylän asukkaille ansiotuloja.

Putkilahden www-sivujen päivitykset hoitaa Risto Perttula. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä häneen aina tarvittaessa. Esimerkiksi tapahtumakalenteriin voit saada ilmaiseksi kylän ompeluseuran kokousilmoituksen lähettämällä aikaa, paikkaa ja ohjelmaa koskevat tiedot sähköpostilla osoitteeseen risto.perttula@visiopaja.fi.

Valto Koskinen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke