www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Metsähallinto esitteli Vaarunvuoren käyttösuunnitelmia syyskokouksessa

Putkilahden kyläseura ry:n syyskokous pidettiin sunnuntaina 7.11.2004. Koulupuistossa ja tilaisuuteen oli kutsuttu metsähallituksen edustajat kertomaan Korospohjan ja Vaarunvuoren alueen käyttösuunnitelmista.

Raimo Itkonen (istumassa) ja Panu Kuokkanen kertoivat Vaarun alueen liittyvän Leivonmäen kansallispuistohankkeeseen tiiviinä kokonaisuutena.

Metsähallituksen tehtävänä on huolehtia suojelualueiden kunnossapidosta ja kehittämisestä.

Vaarussa merkittävin kohde tulee olemaan Vaarunjyrkän alue ja sen säilyttäminen mahdollisimman luonnonmukaisena alueena. Koko Natura-alue pitää sisällään kolme eri tasolla olevaa toimenpidekohdealuetta, joista Vaarunjyrkän alueelle kohdistuu voimakkaimmat rajoittavat toimenpiteet. Alueella sijaitsee runsaasti suojeltavia kasvi- ja eläinlajeja sekä maisemallisia kokonaisuuksia.

Tuleva suunnitelma pääpiirteissään tuo esiin seuraavat toimenpiteet:
1. Metsän monimuotoisuuden tukeminen, jolla pyritään mm. lisäämään lahopuiden määrää ja monipuolisempaa puustoa.
2. Luontopolkuverkoston uudelleen suunnittelu ja sijoittelu alueelle huomioiden liikkujien turvallisuuden ja luontoarvojen säilymisen.
3. Ohjattu rakentaminen alueelle: nuotiopaikat ja Koroslahden rantautumis- / venevalkama-alue.

Toimenpiteistä on tänä vuonna jo käynnistynyt venevalkamalle johtavan tien kunnostustyöt. Venevalkaman kunnostaminen tuo tullessaan myös venepaikkojen hinnoittelun, jota varten kuitenkin tarvitaan tietoa lisää alueen käyttäjiltä mm. erilaisten rasitteiden olemassaolosta alueella. Ensi kesänä on tarkoitus uusia laituri alueelle.

Alueesta käydyn keskustelun aikana esiin nousivat mm. seuraavat toiveet: nuotiopaikan kunnostaminen Särkijärven rannalla, mahdollisuus sallia telttailu alueen nuotiopaikkojen läheisyydessä, metsästyksen salliminen alueella, ranta-alueen tulenpitomahdollisuudet talviaikaan pilkkijöiden tarpeet huomioiden, alueen opasteiden selkeys/saavutettavuus sekä alueen jätehuoltokysymykset.

Huojentavin tieto kuulijoille oli se, ettei yksityisille maanomistajille koidu metsähallituksen suunnitelmista ja toimista uusia velvoitteita tai rajoitteita. Yksityismetsänomistajat voivat toimia omien alueidensa osalta kuten ennenkin, metsälakeja noudattaen.

Venepaikkojen osalta on syytä ottaa yhteyttä metsähallituksen valmistelijaan Seppo Virtaan (p. 0205645061), mikäli alueella on perinteinen nautintaoikeus venepaikan osalta ollut.

Metsästystä alueella ei luultavasti tulla sallimaan, mutta luvat esimerkiksi hirvien ajoon annetaan, sillä alueesta ei haluta tehdä hirvien suojelureservaattia. Alueen laajentamiseen metsähallituksella ei tällä hetkellä ole myöskään suunnitelmia olemassa.

Metsähallituksen edustajat ottavat mielellään vastaan ehdotuksia ja kommentteja vielä keskeneräiseen suunnitelmaan ja he lupaavat toimittaa suunnitelmaehdotuksen kyläläisten tutustuttavaksi heti niiden valmistuttua.

Kyläseuran kautta on mahdollisuus myös toimittaa viestiä eteenpäin metsähallinnon suuntaan. Alueen suunnittelua varten on olemassa suunnitteluryhmä, jossa Korpilahden kunnasta on edustajana Marja Komppa.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke