www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Putkilahden kyläseura ry

Vuonna 2005 Putkilahden kyläseuran johtokunnassa toimii seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Timo Suominen. Jäsenet: Matti Ruth, Veikko Riikonen, Niilo Huujärvi, Valto Koskinen, Riitta Hakanen ja Anne-Maria Perttula. Varajäsenet: Risto Mattila, Ulla Arisalo–Larkiala ja Kirsti Koskinen.

Seuran tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten , sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi, olla toimialueensa asukkaiden yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
• järjestää kursseja, iltamia, tupailtoja, kilpailuja, arpajaisia ja retkiä,
• tukee jäsentensä osallistumista koulutukseen,
• järjestää tilaisuuksia neuvotella ja päättää kylän yhteisistä asioista,
• edustaa kyläkuntaa ulospäin yhteisissä asioissa,
• edesauttaa talkootoimintaa,
• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja,
• omistaa ja ylläpitää kiinteää ja irtainta omaisuutta,
• tekee kylää tunnetuksi,
• vaalii yhteisön kulttuurihistoriallista taustaa,
• edesauttaa kylällä toimivien yritysten toimintaa,
• myöntää lahjoituksia tai stipendejä kylän tulevaisuutta parantavien toimien johdosta,
• toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 1/tammikuu 2005.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke